Interkommunalt samarbeid i Agder om trygghetsteknologi- og responsstjenester

Det er etablert et interkommunalt samarbeid blant mange kommuner i Agder om trygghetsteknologi- og responsstjenester. Kristiansand kommune er vertskommune.

Her er informasjon og aktuelle dokumenter om samarbeidet i Agder.