Interkommunalt samarbeid i Agder om trygghetsteknologi og responsstjenester

Det er etablert et interkommunalt samarbeid blant mange kommuner i Agder om trygghetsteknologi- og responsstjenester. Kristiansand kommune er vertskommune for samarbeidet og driver blant annet Kommunalt responssenter.

Her er informasjon og aktuelle dokumenter for samarbeidet i Agder.