Pårørende til personer med demens

Informasjon og tilbud til deg som er nærstående eller familie med en person med demens.

Er du pårørende eller nærstående til en person med demens?

Å være pårørende kan by på utfordringer og belastninger som gjør at du selv kan få behov for støtte, informasjon, veiledning og råd. Det finnes flere ulike tilbud til pårørende både innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, frivillighetsfeltet og andre. Når en av dine nærmeste får demens, vil livet endre seg. På denne siden vil du finne informasjon som kan være til støtte i hverdagen.

Ulike nettsteder for å finner mer informasjon for deg som er pårørende
Barn som pårørende
  • Barn som pårørende: Barn er en sårbar gruppe, og de har behov for tilpasset informasjon og veiledning. Barn påvirkes når noen i familien har helseutfordringer og blir syke. Se kommunens egen nettside med råd og tilbud:  Kristiansand kommune - Barn som pårørende 

  • hvemsermeg.no – Nettside for barn som har en mor eller far med demens. De møter blant annet uglen «Huske» som forteller om demens. 
  • tidtilåværeung.no – Nettside for ungdom som har en mor eller far med demens. Ungdom kan også ha nytte av siden om det er andre i familien som har demens.

Kurs og opplæringstilbud (demens)

Kunnskap om demens gjør det lettere å håndtere de utfordringene en demenssykdom medfører for familie og nære venner. Her er en oversikt over aktuelle kurstilbud, og informasjon om disse.

  • Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom forelesninger og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for den demensrammede og deg som pårørende. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. 

  • Møteplass for mestring er et landsdekkende kurstilbud der personer som har fått demens før 65 års-alder deltar sammen med partner eller en nær pårørende. Kurset er lagt opp over to-tre dager med overnatting og arrangeres regionalt.

  • Tid til å være ung? er et landsdekkende helgekurs for unge mellom 18-30 år som har en mor eller far med demens. Det arrangeres to kurs i året, som starter fredag kveld og avsluttes med lunsj på søndag.

  • Hvem ser meg? Sommerleir for er et landsdekkende tilbud til barn, der barn under 18 år deltar sammen med den friske forelderen eller en annen omsorgsperson. 

  • (digitalt kurs, kommer i 2023)

Andre typer kurstilbud
  • Mestringskurs for pårørende: Kurset er for pårørende uavhengig av utfordring. Kursene er et samarbeid mellom Livsmestring i kommunen, NKS Veiledningssenteret for pårørende og ATROP støtte og ettervernsenter. Formålet: å inspirere pårørende til å mestre egen hverdag ved hjelp av kunnskap, refleksjon, øvelser og verktøy. Målgruppe: alle pårørende over 18 år uavhengig av hvem de er pårørende til.  Pårørende kan blant annet være familie, partner eller nær venn.

  • Frisklivssentralens tilbud:
Kontakt