Hukommelsesteam

Hukommelsesteamet er et lavterskeltilbud som kan bistå deg eller din pårørende ved spørsmål om eller mistanke om demens

Endringer i tjenesten på grunn av korona-virus

 • Planlagt kurs for pårørende som skulle startet 14. januar - 11.februar 2021  er utsatt til 4. mars – 8.april 2021. Deltakere blir kontaktet direkte og det sendes ut brev med informasjon om endring av kursdatoer.

 • Kommunen er pålagt å beskytte sine innbyggere mot spredning av korona viruset, og av den grunn foretar vi for tiden kun nødvendige hjemmebesøk og samtaler.

Hukommelsesteamet

Teamet kartlegger og utreder personer med hukommelsessvikt eller demens. Vi anbefaler tiltak og tjenester og gir råd og veiledning til den enkelte og deres pårørende, og samarbeider med fastlegene og hjemmetjenesten.

Hukommelsesteamets oppgaver

- Hjemmebesøk i forbindelse med utredning, kartlegging og veiledning (Begrenset pga korona)
- Gi informasjon om aktuelle tilbud 
- Samarbeid med fastlege 
- Pårørendeskolen (pauset pga korona)
- Støttesamtaler

Brosjyre

Pårørendeskole

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. 

Gjennom forelesninger og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for den demensrammede og deg som pårørende. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Brosjyre

Hvem kan ta kontakt?

 • Personer med hukommelsesvansker
 • Pårørende/venner
 • Fastleger
 • Hjemmetjenesten og annet personale

Dersom det er aktuelt med utredning eller kartlegging, kan du også ta kontakt via din fastlege.

Hva er demens?

Demens er en fellesbenevnelse for flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt. Det viktigste kjennetegnet på demenssykdom er hukommelsessvikt. Alzheimers er et eksempel på en slik sykdom. Selve utredningen av demens starter hos fastlegen. I de fleste tilfeller vil fastlegen selv foreta det meste av utredningen og videre henvise ved behov.

Fakta om demens (Aldring og helse)
Ulike typer demens (Nasjonalforeningen)

Symptomer på demens

Personer som rammes av demens får funksjonssvikt som gjør det vanskelig å opprettholde innlærte ferdigheter og mestre hverdagssysler. Dette kan blant annet være:

 • problemer med å utføre vanlige, dagligdagse oppgaver
 • språkproblemer, særlig med å huske navn på ting eller personer
 • oppmerksomhets- og konsentrasjonsproblemer
 • problemer med å huske tid og sted
 • svekket dømmekraft, for eksempel problemer med økonomi
 • hukommelsessvikt som påvirker arbeidsevnen
 • problemer med abstrakt tenkning
 • feilplassering av gjenstander
 • forandringer i humør
 • atferdsendringer
 • tap av initiativ og engasjement

Mer om symptomer og tidlige tegn på demens

Nyttige linker

Andre tilbud i Kristiansand kommune

Strømmehaven (et nytt omsorgstilbud for personer med demens)
Nasjonalforeningen (lokallag i Agder)

 

Tidlig fase 
Få diagnose (Nasjonalforeningen)
Utredning og oppfølging (Aldring og helse)
Få en bedre hverdag med demens (Nasjonalforeningen)
Etter diagnosen, hva kan du gjøre? (Nasjonalforeningen)
Vanlige spørsmål om demens (Nasjonalforeningen)
Opprett en fremtidsfullmakt (Fylkesmannen)
Skriv ned betydningsfulle minner og hva som er viktig for personen (Aldring og helse)

 

Støtte for pårørende
Støtte og kunnskap for pårørende (Oslo kommune)
Pårørende til yngre med demens (Nasjonalforeningen)
Tenåringer som har foreldre med demens (tidenflyr.no)
Barn som har forelder med demens (Hvemsermeg.no)

 

Yngre personer med demens 
Aktivitetstilbud for yngre personer med demens

 

Hvordan kommunisere 
Slik kan du kommunisere med en som har demens (Nasjonalforeningen)
Slik snakker du om demens (Helsenorge) 

 

Tilrettelegging og hjelpemidler 
Hvakanhjelpe.no (Oslo kommune)
Demensvennlige omgivelser i hjemmet (Oslo kommune)
Demensvennlige omgivelser i sykehjem (Oslo kommune)
Hjelpemidler for personer med demens (Nasjonalforeningen)
Velferdsteknologi og hjelpemidler (Aldring og helse)

 

Informasjon om demens på ulike språk / Information about dementia in different languages
For help and more information, please contact your doctor/physician. 

Rabhasvuohta demeanssa birra - Informasjonsfilm om demens på nordsamisk (Aldring og helse)
Information about dementia in norwegian, english, polish and urdu (Nakmi.no)
Fact sheets abour dementia in arabic, shiqip, bosanski/hrvatski/srpski, english, soumeksi, francais, chinese, persian, russian, espanol, svenska, deutsch, türk (Svenskt Demenscentrum)
Fact sheets about dementia in english, arabic, polish, turkish, serbian/croatian/bosnian, urdu and farsi (Nationalt Videnscenter for Demens, Denmark)
Comprehensive list of translated information about dementia in a large number of languages (Alzheimer’s Disease International)
Dementia plan 2020 (in English, Regjeringen.no)
Dementia friendly solutions (Almas hus, Senter for fagutvikling og forskning)
Brochures and information (Aldring og helse)
Migrationsskolan – webutdanning om demens på ulike språk (Vårdgivare Skåne, Sverige)
Eldre innvandrere og demens (NAKMI)
Minoriteter og demens (Helsedirektoratet)

KONTAKT

Ingrid Mydland (psykiatrisk sykepleier)
Telefon: 476 11 672 (mandag-fredag mellom 08.30-15.00)

 

Gøril Gundersen (sykepleier)
Telefon: 907 65 304 (mandag-fredag mellom 08.30-15.00)

 

Veronica Svendsen Lohne (spesialergoterapeut)
Telefon: 909 86 672 (mandag-torsdag mellom 08.30-15.00)

 

Heidi Solhaug (sykepleier)
Telefon: 958 33 072 (mandag og onsdag mellom 08.30-15.00)

 

Besøksadresse (etter avtale): Gyldengården (Gyldenløvesgate 23)

 

Epost