Mestringskurs for pårørende

Mestringskurs for pårørende uavhengig av hvem du er pårørende til

 • Vi tilbyr mestringskurs for pårørende uavhengig av utfordring. Kursene er et samarbeid mellom Livsmestring i kommunen, NKS Veiledningssenteret for pårørende og ATROP støtte og ettervernsenter. 
 • Formålet: Å inspirere pårørende til å mestre egen hverdag ved hjelp av kunnskap, refleksjon, øvelser og verktøy.
 • Målgruppe: Alle pårørende over 18 år uavhengig av hvem du er pårørende til. Pårørende kan blant annet være familie, partner eller nær venn.  Kurset er diagnoseuavhengig, og du vil derfor kunne møte pårørende til personer med ulike utfordringer knyttet til psykisk uhelse, somatikk, rus, kognitiv funksjon eller lignende.  
 • Tid og sted: fire tirsdager på rad kl 12.00-15.00 i et lokale nært sentrum. Vi har plass til inntil 15 deltakere. Vi setter opp ca tre kurs i året. 
 • Kurset er gratis, og alle får tildelt et inspirasjonshefte med øvelser og verktøy. Deltakerne får tilbud om en oppfølgingssamtale i etterkant. 
 • De fire kursmodulene er: 1) Å være pårørende, 2) Å være pårørende i møte med deg selv og andre, 3) Å være pårørende i møte med hverdagen, 4) Å være pårørende i møte med morgendagen.
 • Dersom du ønsker informasjon om kurset eller å delta på kurset, kan du sende mail til post@mestringskurser.no Det hender e-poster fra oss havner i søppelposten/spam, så vi anbefaler å ta en sjekk der dersom du melder deg på.
 • Kursinnholdet er inspirert av ​​Pårørendesenteret i Stavanger, Pårørendesenteret i Oslo, Pårørendealliansen, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, erfaringer og tilbakemeldinger fra pårørende, brukerorganisasjoner, fagpersoner, pårørendekoordinatorer og helsepersonell. 
 • Her er utskriftsvennlig pdf om kurset.

Tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere:

      «Et godt pusterom.»

      «Mange gode verktøy.»

      «Lærerikt og inspirerende.»

      «Har fått bekreftelser på at jeg gjør mye riktig.»

      «Fint å snakke med noen som har det akkurat sånn som jeg har det.»

 

Kurs for pårørende som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler

 • Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) på Sørlandet Sykehus HF tilbyr mestringskurs med informasjon, veiledning og støtte til deg som pårørende. Det tilbys kurs både i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord.
 • Kursene er et samarbeid mellom ARA, kommuner i Agder, en pårørende med egenerfaring, samt Sørlandet Sykehus HF.
 • Neste kurs i Kristiansand starter opp februar 2024. Du kan finne mer informasjon i denne brosjyren og på denne siden om kurs og opplæring for pasienter og pårørende på nettsiden til sykehuset.

Pårørendeskolen

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.

 • Gjennom forelesninger og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for den demensrammede og deg som pårørende. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.
 • Kurset arrangeres 3-4 ganger i året over 4 kvelder fra 17.30 – 20.30, med en uke mellom hver kursdag.
 • Det vil være ca. 30 personer i undervisningsdelen, og ca. 8 personer i hver gruppe under gruppesamtalene.
 • Det koster 300 kroner. Dette inkluderer kursmaterialet og enkel servering.
 • Påmelding her.

Andre kurs

 • Ønsker du informasjon om andre kurs i regi av kommunen, kan du finne en oversikt her.
 • Sykehuset har også kurs for deg som selv har utfordringer og for pårørende. Her kan du finne mer informasjon.