Mestringskurs for pårørende

Mestringskurs for pårørende uavhengig av hvem du er pårørende til

 • Vi tilbyr mestringskurs for pårørende uavhengig av utfordring. Kursene er et samarbeid mellom Livsmestring i kommunen, NKS Veiledningssenteret for pårørende og ATROP støtte og ettervernsenter. 
 • Formålet: å inspirere pårørende til å mestre egen hverdag ved hjelp av kunnskap, refleksjon, øvelser og verktøy.
 • Målgruppe: alle pårørende over 18 år uavhengig av hvem de er pårørende til.  Pårørende kan blant annet være familie, partner eller nær venn.   
 • Tid og sted: fire tirsdager på rad kl 12.00-15.00 i et lokale nært sentrum. Vi har plass til inntil 15 deltakere. Høstens kurs har oppstart 11.oktober. Neste kurs starter opp 24.januar 2023. Vi setter opp ca tre kurs i året. 
 • Kurset er gratis, og alle får tildelt et inspirasjonshefte med øvelser og verktøy. Deltakerne får tilbud om en oppfølgingssamtale i etterkant. 
 • De fire kursmodulene er: 1) Å være pårørende, 2) Å være pårørende i møte med deg selv og andre, 3) Å være pårørende i møte med hverdagen, 4) Å være pårørende i møte med morgendagen.
 • Dersom du ønsker informasjon om kurset eller å delta på kurset, kan du sende mail til post@mestringskurser.no Det hender e-poster fra oss havner i søppelposten/spam, så vi anbefaler å ta en sjekk der dersom du melder deg på.
 • Kursinnholdet er inspirert av ​​Pårørendesenteret i Stavanger, Pårørendesenteret i Oslo, Pårørendealliansen, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, erfaringer og tilbakemeldinger fra pårørende, brukerorganisasjoner, fagpersoner, pårørendekoordinatorer og helsepersonell. 
 • Her er utskriftsvennlig pdf om kurset.

Tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere:

      «Et godt pusterom.»

      «Mange gode verktøy.»

      «Lærerikt og inspirerende.»

      «Har fått bekreftelser på at jeg gjør mye riktig.»

      «Fint å snakke med noen som har det akkurat sånn som jeg har det.»

 

Kurs for pårørende som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler

 • Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) på Sørlandet Sykehus HF tilbyr mestringskurs med informasjon, veiledning og støtte til deg som pårørende. Det tilbys kurs både i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord.
 • Kursene er et samarbeid mellom ARA, kommuner i Agder, en pårørende med egenerfaring samt Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Sørlandet Sykehus HF.
 • Du kan finne mer informasjon i denne brosjyren og på nettsidene til LMS om kursene, og hvordan du melder deg på.

 

Andre kurs

 • Ønsker du informasjon om andre kurs i regi av kommunen, kan du finne en oversikt her.
 • Lærings- og mestringssenteret har mange kurs for deg som selv har utfordringer og for pårørende. Her kan du finne mer informasjon.