Mestringskurs for pårørende

Mestringskurs for pårørende uavhengig av hvem du er pårørende til

 • Vi tilbyr mestringskurs for pårørende uavhengig av utfordring. Kursene er et samarbeid mellom Livsmestring i kommunen, NKS Veiledningssenteret for pårørende og ATROP støtte og ettervernsenter. Vi møtes over fire tirsdager kl 12.00-14.30 i et lokale nær sentrum. Vi setter opp fire kurs i året. Neste kurs starter opp 9.november. 
 • Formålet: å inspirere pårørende til å mestre egen hverdag ved hjelp av kunnskap, refleksjon, øvelser og verktøy.
 • Målgruppe: alle pårørende over 18 år uavhengig av hvem de er pårørende til.  Pårørende kan blant annet være familie, partner eller nær venn.   
 • Tid og sted: fire tirsdager på rad kl 12.00-14.30 i et lokale nær sentrum. Vi har plass til inntil 15 deltakere.
 • Kurset er gratis, og alle får tildelt et inspirasjonshefte med øvelser og verktøy. Deltakerne får tilbud om en oppfølgingssamtale i etterkant. 
 • Neste mestringskurs starter opp 9.november.
 • Dersom du ønsker informasjon om kurset eller å delta på kurset, kan du sende mail til post@mestringskurser.no Det hender e-poster fra oss havner i søppelposten/spam, så vi anbefaler å ta en sjekk der dersom du melder deg på.

Tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere:

      «Et godt pusterom.»

      «Mange gode verktøy.»

      «Lærerikt og inspirerende.»

      «Har fått bekreftelser på at jeg gjør mye riktig.»

      «Fint å snakke med noen som har det akkurat sånn som jeg har det.»

Questback for deltakerne på kurset august-september 2021.

 

Kurs for pårørende som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler

 • Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) på Sørlandet Sykehus HF tilbyr mestringskurs med informasjon, veiledning og støtte til deg som pårørende. Det tilbys kurs både i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord.
 • Kursene er et samarbeid mellom ARA, kommuner i Agder, en pårørende med egenerfaring samt Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Sørlandet Sykehus HF.
 • Du kan finne mer informasjon i denne brosjyren og på nettsidene til LMS om kursene, og hvordan du melder deg på.

 

Andre kurs

 • Ønsker du informasjon om andre kurs i regi av kommunen, kan du finne en oversikt her.