Barn som pårørende

Barn er en sårbar gruppe, og de har behov for tilpasset informasjon og veiledning. Barn påvirkes når noen i familien har helseutfordringer. Når familien snakker om sykdommen, skaden eller avhengigheten er det lettere for barn og unge å mestre det som skjer.

Snakk gjerne med de ansatte i barnehagen, læreren på skolen eller helsesykepleier slik at de kan bistå med god og konkret informasjon tilpasset barnets alder og modenhet.

Her er noen av tilbudene som finnes:

 • Familiens hus har ulike tilbud til familier og barn, inkludert familieveiledning.
 • Familiestøtteprogrammet "Home-Start" er en av flere ordninger som ligger under Familiens hus.
 • Familiens hus tilbyr ulike gruppetilbud for unge pårørenende, blant annet SMIL-grupper (Styrket Mestring I Livet). Her kan du laste ned brosjyren om SMIL-grupper.
 • Det finnes også søskengrupper for barn og unge med søsken med funksjonsnedsettelse. For mer informasjon om disse tilbudene, kan du kontakte Familiens hus eller helsesykepleier. Påmelding til anne.barbro.n.leipsland@kristiansand.kommune.no ved Lillebølgen.
 • Det finnes ulike sorggrupper for barn som har mistet søsken eller foreldre. De kan du også lese mer om på www.sorggrupper.no 
 • Flere skoler tilbyr også samtalegrupper for barn som opplever samlivsbrudd. Du kan ta kontakt med skolen eller helsesykepleier dersom dette er aktuelt.
 • Bedre tverrfaglig innsats (BTI) tilbyr støtte og veiledning til barn og familier. De tilbyr også foreldreveiledning.
 • ATROP Støtte & ettervernsenter tilbyr "Se meg", et støtteprogram for ungdom mellom 13 og 18 år som er, eller har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep, eller som lever med rusavhengige eller psykisk syke foreldre. 
 • Den norske turistforening har ulike tilbud, inkludert aktivitetstilbud for pårørende søsken av barn med ulike funksjonsnedsettelser. Påmelding til ingrid.roed@dnt.no 
 • Ungepårørende.no er en nettressurs for unge pårørende. Informasjonen blir tilpasset alderen på barnet.
 • På Helsenorge.no finnes en egen nettside med god informasjon om barn som pårørende.