Barn som pårørende

Barn er en sårbar gruppe, og de har behov for tilpasset informasjon og veiledning. Barn påvirkes når noen i familien har helseutfordringer, ruser seg eller dør. Mange barn forteller at de er redde og ensomme. Redselen handler ofte om å ikke vite. Når familien snakker om sykdommen, skaden, dødsfallet eller avhengigheten er det lettere for barn og unge å mestre det som skjer.

Snakk gjerne med de ansatte i barnehagen, læreren på skolen eller helsesykepleier slik at de kan bistå med god og konkret informasjon tilpasset barnets alder og modenhet. De har også oversikt over ulike tilbud for barn.

På Helsenorge.no finnes en egen nettside med god informasjon om barn som pårørende. Her er en filmsnutt om det å være barn som pårørende. På www.kriser.no kan du lese mer om reaksjoner og behov barn og unge kan ha i en krisesituasjon.

Her er noen av tilbudene som finnes:

 • Familiens hus har ulike tilbud til familier og barn, inkludert familieveiledning.
  • Familiestøtteprogrammet "Home-Start" er en av flere ordninger som ligger under Familiens hus.
  • Familiens hus tilbyr ulike gruppetilbud for unge pårørende, blant annet SMIL-grupper (Styrket Mestring I Livet). Her kan du laste ned brosjyren om SMIL-grupper.
  • Det finnes også søskengrupper for barn og unge med søsken med funksjonsnedsettelse. For mer informasjon om disse tilbudene, kan du kontakte Familiens hus eller helsesykepleier. Påmelding til anne.barbro.n.leipsland@kristiansand.kommune.no ved Lillebølgen.
  • Bedre tverrfaglig innsats (BTI) handler om at alle barn og unge skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden. Nettsiden gir oversikt over hvor du kan henvende deg.
 • Det finnes ulike sorggrupper for barn som har mistet søsken eller foreldre. De kan du lese mer om på www.sorggrupper.no 
 • Flere skoler tilbyr også samtalegrupper for barn som opplever samlivsbrudd. Du kan ta kontakt med skolen eller helsesykepleier dersom dette er aktuelt.
 • ATROP Støtte & ettervernsenter tilbyr "Se meg", et støtteprogram for ungdom mellom 13 og 18 år som er, eller har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep, eller som lever med rusavhengige eller psykisk syke foreldre. 
 • Den norske turistforening har ulike tilbud, inkludert aktivitetstilbud for pårørende søsken av barn med ulike funksjonsnedsettelser. Påmelding til ingrid.roed@dnt.no 
 • Blå Kors Kompasset er et eget tilbud for de fra 13 til 35 år som har vokst opp i familier med rus.
 • Kreftforeningen har ulike tilbud for barn, pasienter og pårørende. Treffpunkt er for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har mistet noen i nær familie uavhengig av diagnose eller sykdom. Kreftforeningens pårørendehjelp er en tjeneste som skal bidra til at du som nærmeste pårørende eller etterlatt får en enklere hverdag. 
 • A-larm Bruker og Pårørendeorganisasjon har ulike lavterskeltilbud til hele familien. I kalenderen er det oversikt over tidspunkt for de ulike tilbudene. I Foreldre & Barn gruppen lager de en hyggelig aktivitet en gang hver mnd. A-larm har egen gruppe for ungdommer 13-17+ år, og en gruppe for unge voksne fra 18-30+ år, som samles hver uke.
 • Ungepårørende.no er en nettressurs for unge pårørende. Informasjonen blir tilpasset alderen på barnet.
 • Pårørendesenteret i Stavanger (PS) har god oversikt over tilbud og organisasjoner for pårørende i din kommune. Skriv inn "Kristiansand" i søkefeltet, så kommer alle frivillige, statlige og kommunale tilbud for pårørende opp. På nettsiden finner du også ulike verktøy og filmer. De har nasjonal chatte- og telefontjeneste hver dag og kan nås på 90 90 48 48.

Ønsker du kompetanseløft om barn som pårørende, finnes dette gratis e-læringskurset. Vi tilbyr ekstra kompetanseløft for ansatte i Kristiansand kommune. Informasjon om opplegget, samt påmelding finner du her.