Jeg vil styrke min psykiske helse

Psykisk helse

Den psykiske helsa vår trenger også vedlikehold. I disse kursene får du gode verktøy som bidrar til å styrke din psykiske helse.

Hverdagsglede

Visste du at du kan få en bedre hverdag ved hjelp av ganske enkle grep?
Dette kurset tar for seg fem grep for økt hverdagsglede:

1. være oppmerksom
2. være aktiv
3. fortsette å lære
4. å knytte bånd
5. å gi

I dette kurset utforsker vi hvordan du kan bruke disse fem grepene for økt hverdagsglede. Du vil lære hvordan hjernen reagerer og belønner deg når du er oppmerksom, aktiv, fortsetter å lære, knytter bånd og gir.

Kurset holdes i samarbeid med Rask psykisk helsehjelp.

Målgruppe
Kurset passer for deg som er i arbeidsfør alder.

Varighet
6 samlinger av 2-2,5 timer.

Pris
300 kr

Påmelding
Kontakt Frisklivssentralen på telefon 38 07 95 55 for mer informasjon og påmelding.

Aktuelle lenker
Her kan du se en film om innholdet i Hverdagsglede.

 

Tankevirus

Tar grubling og bekymring mye plass i livet ditt?  Da kan kanskje "Tankevirus" være noe for deg. Tankevirus er et mestringskurs med fokus på hvordan oppmerksomheten og tankene påvirker humøret og handlingene våre.

Målgruppe
Personer over 18 år som opplever at grubling og bekymring tar stor plass i livet.

Innhold
1. Kunnskap om normalfungering og hvor vanlig det er å ha negative tanker.

2. Kunnskap om det psykologiske immunforsvaret, og om hvordan det påvirker vår psykiske helse. Du lærer også hvordan du selv kan ta vare på det psykologiske immunforssvaret ved å lage gode rammer for deg selv.

3. Kunnskap om ulike tankevirus, og trening i å identifisere dem hos deg selv.

4. Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større grad kan fungere, også i perioder med mye negative tanker.

Varighet
Kurset har tre samlinger, hver på to timer per uke.

Pris 
300 kr

Påmelding
Du melder deg på ved å ringe Frisklivssentralen på telefon 38 07 95 55.

Kurs i belastningsmestring

Har du en vanskelig periode i livet ditt? Er du pårørende til noen som er alvorlig syk eller har en spesielt krevende jobb? Da kan KIB-kurs være en god måte å forebygge en eventuell depresjon på. Hensikten med kurs i Belastningsmestring (KIB) er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning knyttet til arbeids- og privatliv.

Gjennom dette kurset lærer du å;
-gjenkjenne signaler på overbelastning
-forebygge overbelastning
-identifisere belastning
-videreutvikle egen mestringsevne

Før kursstart blir du innkalt til en kartleggingssamtale for å finne ut om dette tilbudet passer for deg.
Kurset holdes av kursholdere fra Livsmestring.

Varighet
Kurset består av 8 samlinger av 2,5 t + 2 oppfølgingssamlinger

Påmelding
Kontakt Frisklivssentralen på telefon 38 07 95 55 for å melde deg på.

Når du er påmeldt vil kursholderne kalle deg inn til en samtale der dere sammen finner ut om dette er riktig tilbud for deg.

Kurs i depresjonsmestring

Opplever du nedstemthet og/eller depresjonssymptomer som går ut over livskvalitet og funksjonsevne?
KID - kurset er for deg som ønsker å ta tak i disse syptomene for få en bedre hverdag. Her vil du møte andre i samme situasjon som deg.

KID står for kurs i mestring av depresjon og tar sikte på å;
-forkorte varigheten på depresjonen
-redusere intesiteten på syptomene og gjenvinne tapte funksjoner
-forebygge depresjonen ved at du blir klar over dine egne signaler og kjennetegn
-at du selv skal kunne håndtere nedturer og bryte negative tankemønstre

Kurset holdes av kursholdere fra Livsmestring.

Varighet
8 samlinger à 2,5 time + 2 oppfølgingssamlinger

Påmelding
Kontakt Frisklivssentralen på tlf 38 07 95 55 for påmelding. Før kursstart vil du bli innkalt til en kartleggingssamtale for å finne ut om tilbudet passer for deg.

Når du er påmeldt vil kursholderne kalle deg inn til en samtale der dere sammen finner ut om dette er riktig tilbud for deg.