Monsøya - GBNR 421/116

Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av en tilbaketrukket hytte, i tillegg til å bedre tilgjengeligheten for allmenheten ved oppføring av ei brygge, en oppholdsplass, samt sti.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 11.11 - 24.12.2021

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01686 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 24.12.2021

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

1582 - Del av Monsøya, GNR-BNR 421-116 - offentlig ettersyn .pdf

1. Plankart, sist datert 10.09.2021.pdf

2. Reguleringsbestemmelser, sist datert 10.09. 2021.pdf

3. Planbeskrivelse, sist datert 09.09.2021.pdf

4. ROS analyse.pdf

5. Saksfremlegg - offentlig ettersyn.pdf

6. Saksprotokoll - By og stedsutviklingsutvalget - 14.10.2021.pdf

7. Saksprotokoll - Formannskapet - 03.11.2021.pdf

Oppstart

Asplan Viak AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til Eirik.Sand@asplanviak.no

Eller send merknaden til denne adressen:

Asplan Viak AS
v/Plan
Vestre Strandgate 27
4611 Kristiansand

Oppstartsbrev.pdf

1. Planinitiativ.pdf

2. Referat fra oppstartsmøte.pdf

INFO OM PLANEN

Monsøya

Besøksadresse:

Monsøya 118
4640 Søgne