Monsøya - GBNR 421/116

Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av en tilbaketrukket hytte, i tillegg til å bedre tilgjengeligheten for allmenheten ved oppføring av ei brygge, en oppholdsplass, samt sti.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 11.11. - 24.12.2021

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01686 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 24.12.2021

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Reguleringsbestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse (PDF)

4. ROS analyse (PDF)

5. Saksfremlegg - offentlig ettersyn (PDF)

6. Saksprotokoll - By og stedsutviklingsutvalget (PDF)

7. Saksprotokoll - Formannskapet (PDF)

Oppstart

Asplan Viak AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til Eirik.Sand@asplanviak.no

Eller send merknaden til denne adressen:

Asplan Viak AS
v/Plan
Vestre Strandgate 27
4611 Kristiansand

Oppstartsbrev (PDF)

1. Planinitiativ (PDF)

2. Referat fra oppstartsmøte (PDF)

INFO OM PLANEN

Monsøya

Besøksadresse:

Monsøya 118
4640 Søgne