Kilura og Kjeldevika - endring av reguleringsplaner

Kommunen starter nå arbeidet med revidering av reguleringsplanene for Kilura og Kjeldevika. Det planlegges ikke nye funksjoner eller ytterligere fortetting innenfor områdene, og endringen omhandler i hovedsak vurdering av rekkefølgekravene om sikker skolevei.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 13.5. - 24.6.2023

Sett inn saksnummeret PLAN-21/04073 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 24.6.2023

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

829 og 814 Kilura og Kjeldevika - offentlig ettersyn.pdf

1. Forslag til bestemmelser Kilura, sist revidert 30.03.2023.pdf

2. Forslag til bestemmelser Kjeldevika, sist revidert 30.03.2023.pdf

3. Reguleringsbestemmelser Kilura vedtatt 12.06.2002.pdf

4. Reguleringsbestemmelser Kjeldeviga vedtatt 06.03.2002.pdf

5. Plankart Kilura datert 12.06.2002.pdf

6. Plankart Kjeldeviga datert 06.03.2002.pdf

7. Plankart Vesterøya-fortau sist revidert 08.02.2017.pdf

8. Saksfremlegg.pdf

9. Saksprotokoll.pdf

10. Innspill til oppstartsvarsel.pdf

11. Innspill med plan og bygg sin kommentar.pdf

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å endre planene.

Send merknad til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 8.10.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
v/Planenheten
Postboks 4
4685 Nodeland

Varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplanene for Kilura, planid 829, og Kjeldevika, planid 814.pdf

Planavgrensning Kjeldevika.pdf

Planavgrensning Kilura.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Andåstangen 4
4625 Flekkerøy