Benestad - endring av reguleringsplan

Formålet med endringene er å tilpasse og optimalisere reguleringsplanene tildetaljprosjekterte løsninger langs Fv. 401 Høvågsveien som omfatter bygging avgang/sykkelvei på delstrekninger med tilhørende kryss, breddeutvidelser, busstopposv.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 9.3. - 20.4.2024

Sett inn saksnummeret PLAN-23/02677 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 20.4.2024

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Forslag til endret plankart (PDF)

2. Forslag til endrede bestemmelser (PDF)

3. Søknad om planendringer (PDF)

4. Saksframlegg (PDF)

5. Saksprotokoll (PDF)

6. Notat planskilt kryssing Høvågveien ved kryss B (PDF)

7. Merknader varsel om oppstart (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Gamle Strømmevei 61
4638 Kristiansand