Hva må til for å registrere fritidsbolig som helårsbolig i Matrikkelen?

Skal dere ha bygningen godkjent som bolig, må dere søke om bruksendring. Bygningen må gjennomgås av et foretak som kan godkjennes for ansvarsrett, siden det er egne og enklere krav til fritidsbolig enn til bolig. Ved bruksendring til bolig kommer dagens krav i TEK17 til anvendelse. Andre forhold som skal vurderes ved bruksendring til bolig: renovasjonsløsning, atkomst, skoleskyss, vann og avløp etc. Gebyr for bruksendring av hytte til bolig er kr. 12 500,-  

En bruksendring kan i tillegg være avhengig av dispensasjon. Dette kommer an på gjeldende plan for arealet der bygget er oppført. Gebyr for dispensasjon kr. 17 000,-.

Det er kjent for Kristiansand kommune at det er opplyst både hos NVE og fra E24 at fritidsboliger som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo i fritidsboligen permanent vil ha rett til støtte. Dette vil i så fall være i de saker der det er gitt tillatelse til bruksendring av fritidsboliger til helårsboliger, etter plan- og bygningsloven §§ 20-1, 20-2 og 20-3.