Byggesaksarkiv

Gjeldende arkiv (ny kommune) 
Innsynsløsningen inneholder offentlige fulltekstdokumenter i plan-, bygg og oppmålingssaker i Kristiansand kommune fra 01.01.2020.

Du kan også se status på fremdrift og geografisk informasjon. Det er viktig å merke seg at enkelte opplysninger kan være beskyttet av åndsverksloven eller andre immaterielle rettigheter i forhold til videre bruk.
Dokumenter som inneholder opplysninger som er unntatt fra offentligheten publiseres ikke i fulltekst. Innsyn i disse kan du be om via Offentlig journal

Slik søker du i løsningen:
Gyldige søkekriterier er adresse, gnr/bnr og «Vår ref.» på dokumenter fra Plan og bygg.

Vi anbefaler at du søker etter saker slik:

  • Søk på adresse. Eks. Tordenskjolds gate, Trysnesveien, Mebakken (vegen på alle gatenavn i gamle Songdalen kommune)
  • Søk ved hjelp av gårdsnummer/bruksnummer. Det er viktig at du skriver det slik: 61/287
  • Søk på «vår ref.» på dokumenter fra Plan og bygg. Eks: 20/03238

Historisk arkiv (Kristiansand, Songdalen og Søgne)
Kristiansand 2004 - 2019
Songdalen 1960 - 2019
Søgne 2005 - 2019

Løsningen krever innlogging via ID-portalen. Du kommer direkte inn på din eiendom, men via «kart» øverst på siden kan du søke på alle eiendommer i kommunen.

Saker før 2005 i gamle Søgne kommune - her må man be om innsyn ved å sende henvendelse til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no.  

Eldre byggesaksarkiv for Kristiansand
Gamle Kristiansand kommune sitt byggesaksarkiv er digitalisert og åpent for innsyn. Dekker årene 1893 til 2003.
Dokumenter som inneholder opplysninger som er unntatt fra offentlighet er markert med hengelås - her må man be om innsyn ved å sende henvendelse til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no.

Du kan søke på:

  • adresse eller
  • gårdsnummer/bruksnummer (gnr/bnr.)

Dersom du ikke finner ønsket eiendom er det ikke byggesak på denne. Dersom søket gjelder et rekkehus, garasje i rekke eller en større utbygging, vil byggesaken i en del tilfeller være registrert på en av enhetene.

Det er viktig å merke seg at enkelte opplysninger kan være beskyttet av åndsverksloven eller andre immaterielle rettigheter i forhold til videre bruk.

Finner du ikke det du leter etter tar du kontakt med post.byutvikling@kristiansand.kommune.no  eller ring sentralt 38 07 50 00.»