Ferdigattest, midlertidig brukstillatelse, rapportering av ikke søknadspliktige tiltak

Ferdigattest for tiltak med søknadsplikt

Når byggverket er ferdig, må du søke om ferdigattest. Vi kan ikke gi ferdigattest for byggesaker fra før 1998.

Søknaden kan sendes på ulike måter

Rapportering av ikke søknadspliktige tiltak

Hvis du skal ferdigmelde et tiltak som er unntatt søknadsplikt skal du melde dette til kommunen slik at tiltaket kommer med på kartet.

Send melding om tiltak (logg på) 

Midlertidig brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse betyr at du kan ta tiltaket i bruk, men at de siste manglene må gjennomføres innen en frist kommunen setter for at du skal kunne få ferdigattest.

Her finner du søknadsskjema for midlertidig brukstillatelse.

Finn ferdigattesten

Har byggverket fått ferdigattest, finner du den i kommunens byggesaksarkiv.

Manglende ferdigattest

Du kan sende en e-post til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no om du har spørsmål om ferdigattest.

Oppgi adresse eller gårds- og bruksnummer til den eiendommen det gjelder, gjerne også saksnummer dersom det er kjent.

Bygg med royalbehandlet kledning

Bygg med royalbehandlet kledning kan få brukstillatelse og ferdigattest.

Kristiansand kommune kan innvilge midlertidig brukstillatelse med grunnlag i innsendt notat og erklæring om ansvar for funksjonen Pro brann/vurdering av personsikkerhet, og etter vurdering av bygningstype og mulighet for rømning direkte til terreng, jf. veilederen til Direktoratet.

Det foreligger nå et prosjekteringsverktøy for søknad om ferdigattest for visse boligtyper. Dette gjelder kun for eneboliger, eneboliger i kjede, og rekkehus i risikoklasse 4 og brannklasse 1.

Prosjekteringsverktøyet heter Branntrygg

Ytterligere betingelser som skal følges, kan du finne på nettsiden for Sintef.no

Nyttig lenke/ytterliggere informasjon:

www.boligprodusentene.no