Grunnskole

Det er 43 ordinære grunnskoler i Kristiansand. Tolv av disse er rene ungdomsskoler og fire er kombinerte barne- og ungdomsskoler. I tillegg har vi Kongsgård skolesenter som driver grunnskoleopplæring for voksne, Mottaksskolen og Kristiansand International School.

Skoleinnskriving

Innskrivingen av barn som skal starte i 1. trinn høsten 2022 ble avsluttet i begynnelsen av februar 2022.

Skolene er selvstendige virksomheter.

På hver skole er det et samarbeidsutvalg (SU) og kommunen har et kommunalt foreldreutvalg (KomFug).

Leder av KomFug er Sirill Berg.

Politisk hovedutvalg for grunnskolen er oppvekstutvalget

Skoleruta

På denne siden finner du oversikten over skolens ferie- og fridager.

 

Barneskoler

Dvergsnes - Fagerholt - Flekkerøy - Hellemyr - Hånes - Justvik  - Karl Johans Minne - Kringsjå - Krossen - Langenes - Lovisenlund - Lunde - Mosby - Nygård  - Presteheia - Rosseland  - Sjøstrand - Slettheia - Solholmen - Strømme - Tordenskjoldsgate - Tunballen - Vardåsen - Voiebyen - Vågsbygd - Wilds Minne - Øvre Slettheia

Ungdomsskoler

Fiskå - Grim - Haumyrheia - Havlimyra - Holte - Lindebøskauen - Møvig - Oddemarka - Songdalen - Tangvall - TinntjønnVigvoll

Kombinerte skoler (1-10)

Finsland - Karuss - Torridal -  Ve 

Andre enheter

Mobilt team - Bringsvær leirskole -Hellemyr Toppen kompetanseavdeling - Kongsgård skolesenter - Krossen kompetanseavdeling - Nygård kompetanseavdelingMottaksskolen  - Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)  - Svømmeundervisning

Kristiansand International School

Kristiansand International School

Privatskoler i kommunens nærområder

Steinerskolen Oasen skole - Samfundet skole

Nærskolen

Grunnskoleelevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest eller ved den skolen i nærmiljøet som de tilhører. Lenger oppe på siden finner du et kart som viser hvor skolene i Kristiansand ligger.

Bytte skole

Du kan søke om at barnet ditt kan gå på en annen skole enn barnet tilhører. Søknad om skolebytte sendes til rektor ved ønsket skole. Rektors svar på søknad om skolebytte er et enkeltvedtak som du kan klage på. Klagefristen er tre uker.

Skoleskyss

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) har ansvar for skoleskyss til grunnskoler og videregående skoler i Agder. Skoleskyssen organiseres av AKT, i nært samarbeid med rutebilselskaper, drosjer og andre undertransportører.

Svømmeundervisning

Alle elever fra 2. til 7. trinn får tilbud om svømmeundervisning.

Leirskole

Leirskoleopphold gjennomføres på 7.trinn for alle elever i Kristiansand.