Mobilt team

KORT FORTALT

  • Mobilt team er en lavterskel og kommunal støttetjeneste for alle grunnskolene i kristiansand kommune.
  • Vi bistår skoler og foresatte i arbeid med elever eller grupper hvor det er sosiale /psykososiale utfordringer.
  • Kontaktinformasjon

Mer om tjenesten

Mobilt team er en kommunal støttetjeneste og et lavterskeltilbud for grunnskolene i Kristiansand kommune.

Mobilt team samarbeider med skoler, foresatte og det øvrige støtteapparatet, for å bidra til at barn og unge skal oppleve trygghet, inkludering, læring, glede og mestring.

Vi bistår skoler i arbeidet med å utvikle gode læringsmiljø.

Vi bistår skoler og foresatte i arbeid med barn eller grupper hvor det er sosiale / psykososiale utfordringer.

Mobilt Team jobber forebyggende med fokus på tidlig innsats for barn og unge.

Vi er en del av kommunalområdet Barn og famille i Kristiansand kommune.

Skoler og foreldre kan henvende seg til Mobilt team

KONTAKT OSS

Avd.leder Mobilt team: Siren Beate Jacob
tlf 91597728

Tlf nr sentral: 380 75400

Adresse:
Mobilt team
Familiens hus Lund
Kjøita 25
4630 Kristiansand

Kontakt oss på e-post: Post.Mobilteam@kristiansand.kommune.no