Leirskole

Alle syvendeklassinger i Kristiansand er sikret et leirskoleopphold, normalt på Bringsvær.

Samspill i naturen

Oppholdet går som regel over fire dager fylt med aktivitet, turer og sosiale samlinger som er tilpasset årstiden.  

Bringsvær leirskole er eid av Kristiansand kommune og ligger idyllisk til i Vennesla kommune, 400 m.o.h, 40 kilometer nord for Kristiansand og 25 kilometer sør for Evje. Leirskolen er først og fremst for grunnskoleelever. 

Målsetting for leirskolen er å bidra til å utvikle elevenes forståelse av samspill i naturen og hvordan vi mennnesker må oppføre oss i den.
Skolen ønsker å utvikle elevenes etiske og estetiske holdninger til naturmiljøet og legger vekt på ulike samarbeidsferdigheter knyttet til et "enkelt friluftsliv".
Ved å oppleve og mestre naturen og klimaet under ulike årstider, er det et overordnet mål at elevene blir glad i den naturen vi mennesker forvalter.

Bringsvær leirskole tar imot klasser alle årets måneder, unntatt juli. Firmaer, lag og foreninger kan også leie stedet.

Mer informasjon om Bringsvær