Svømmeundervisning

Svømmeundervisningen er en del av læreplanen og idrettsfaget i skolen. I Kristiansand kommune har vi et svømmeopplegg som er likt for alle skoler og elever.

Svømmeopplæringen

Det meste av svømmeopplæringen får barna i 3. klasse, da besøker elevene bassenget 10 ganger. I 4. klasse er det svømmeundervisning fire ganger. Elever i 5.-7. klasse får undervisning to ganger pr. skoleår.

Vi tilbyr også elever på mellomtrinnet, med spesiell fokus på 4. trinn, som ikke er svømmedyktige, ekstra svømming i perioden som skolen har svømming eller ekstra svømming på slutten av skoleåret (når vi har mulighet og plass).

Vi bruker en del tid på å lære barna i 3. og 4. klasse å svømme med en så hensiktsmessig teknikk som mulig. God svømmeteknikk gjør at barna orker å svømme lengre, når de først har lært teknikken.

Kravet om man er svømmedyktig er blitt skjerpet i 2015, i følge utdanningdirektoratet skal eleven være svømmedyktig etter 4. års trinn. Det nye kompetansemålet er mer krevende enn tidligere, slik at elever som tidligere er blitt godkjent svømmedyktige kan få nye utfordringer med å klare nytt mål.

Like viktig som god svømmeteknikk er at barna lærer å dykke, flyte og gli. Det handler om at barna skal bli helt trygge i vannet. Derfor bruker vi mye tid også på dette.

Når vi jobber med svømmetekniske ferdigheter i brystsvømming brukes forskjellige hjelpemidler, som for eksempel brett, svømmebelte eller armringer. I "fribadingen" kan barna selv bestemme om de vil bruke disse.

Vi har som praksis at barna får lov å være på dypet i fribadingen når vi mener de er trygge. Barna må avlegge det vi populært kaller svømmetesten. Den går ut på at de må kunne hoppe ut i vannet og deretter svømme minst 12,5 meter på dypet uten å stoppe.

Undervisningen skjer i Vågsbygd Samfunnshus og i Aquarama. Skolene bestiller busstransport for elevene.

Kompetansemål etter 4. trinn

Eleven skal kunne falle ut på dypt vann, svømme 100m på magen og underveis dykke ned og hente en gjenstand med hendene, stoppe å hvile i 3 minutter (imens flyte på magen, orientere seg (trø vann) rulle over, flyte på rygg,) så svømme 100m på rygg og ta seg opp på land. 

Svømmeferdighetene i Kristiansand er for de fleste veldig gode. Det er svært få elever som går ut 7. klasse uten å kunne svømme.

Foresatte er velkommen til å være til stede i en svømmetime, ta kontakt med skolen eller leder for svømmeundervisningen.

Mer info

For mer informasjon kontakt svømmelæreren på din skole eller Carina Nordström. Hun er koordinator for svømmeundervisningen i Kristiansand.