Svømmeundervisning

Svømmeundervisning er en del av læreplanen i kroppsøving i skolen. Kristiansand kommune har en egen enhet med 9 ansatte som gir at alle grunnskoleelevene i offentlig skole opplæring i faget.

Svømmeopplæringen

Svømming er kanskje den viktigste ferdigheten barn må kunne dersom de plutselig får behov for det. Dette er noe Kristiansand kommune tar på det største alvor og har i snart 50 år sørget for at skoleelevene får den opplæring i, og kunnskapen om, svømming for trygt å kunne ferdes i skog og mark, og langs og på sjøen.

Svømmeundervisningen tar vare på så vel barnehagebarn som grunnskolebarns læring, og vi forsøker å gi barnehagebarn et vanntilvenningstilbud i 5-årsalderen. Våre "badehagelærere" fokuserer på lek i vann i trygge omgivelser for en positiv opplevelse.

I grunnskolen begynner vi med opplæringen i 3. klasse. På dette trinnet vektlegger vi grunnteknikken slik at barna blir i stand til å kunne svømme en lengre distanse, både på mage og rygg, og får en grundig forståelse for vann; ikke bare farer og hindringer, men også en dypere forståelse av hvordan kroppen oppfører seg i vannet og vannet og havets fasinerende egenskaper.

I 4. klasse bygger vi videre på svømming og teknikk og hjelper barna med å nå kompetansemålet på dette trinnet: Svømmedyktig.

I 5. klasse får elevene opplæring som gjør at de når kompetansemålet i 7. klasse.

Badeglede

Svømmeundervisningen legger sjelen sin i å gi barna glede og positive utfordringer i faget, med en progresjon som er tilpasses enkeltelevene. Et av høydepunktene i undervisningstimene er fribadingen, et "friminutt" der barna under tilsyn selv leker og utforsker egne evner sammen med resten av klassen. Barna får lov til å være både på grunt vann og på dypet, avhengig av ønske og evne.

Vi har som et førende prinsipp at timene, uavhengig av barnas alder, skal begynne med, og avsluttes med, et smil.

Mer informasjon

For mer informasjon kan du kontakte faglæreren på de enkelte skolene. Du kan også ta kontakt med Svømmeundervisningens enhetsleder Jon Atle Tigerstedt.