Kompetansebygging

Denne siden gir en oversikt og detaljert informasjon om hvilke kompetansehevende tiltak USHT Agder (Vest) tilbyr

Utviklingssenteret har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å bidra til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling.

I utviklingssenteret Agder vest bidrar vi med kompetansebygging på flere områder, og noen kan du lese mer om her.

Basiskompetanse 

Modulbasert basiskompetanse er et tilbud om systematisk kompetanseheving for ansatte i helse-og sosialsektoren i nye Kristiansand kommune. Det er 6 hovedbasismoduler og flere påbyggingsmoduler. Leder og fagutvikler/fagsykepleier planlegger og bestiller moduler ut fra arbeidsstedets kompetanseplan og en vurdering av opplæringsbehov. Dette legges deretter rett inn i årsturnus.

Les mer om basiskompetanse 

ABC-opplæring i Agder

ABC-opplæringen er tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. Opplæringen omfatter ABC-permer i ulike fagområder, tverrfaglig ABC-grupper på arbeidsplassen og halvårlige fagseminar med undervisning. Hver deltaker mottar et ABC-bevis fra Aldring og helse for godkjent gjennomføring.

Les mer om ABC-opplæring i Agder 

Nettverk som koordineres av USHT Agder vest

Oversikt over hvilke nettverk Utviklingssenteret koordinerer

Simulering

Simulering er å øve på reelle situasjoner. Som læringsform har simulering dokumentert effekt og kan brukes i mange sammenhenger, for eksempel ved innøving av kliniske prosedyrer og ferdigheter, trening på behandlingsforløp, til kommunikasjonstrening og teamarbeid for å nevne noe.

Utviklingssenteret Agder vest har utdannet fasilitatorer, som kan lede simuleringer.

Les mer om simulering, nytt fasilitatorkurs og scenariobanken

Opplæring til testing av Covid-19 på havna/Kjevik sommeren 2021

Digitale opplæring - Testing av Covic-19 

Oversikt over aktuell e-læring

Her har vi samlet en oversikt over mange aktuelle e-lærings kurs

Kurs og aktiviteter for 2021

Samlet oversikt over kurs og aktiviteter Utviklingssenteret arrangerer.
Grunnet koronarestriksjoner er det ikke sikkert alle planlagte kurs kan gjennomføres. Følg med i nyhetsbrev og på vår Facebookside.

Kontaktperson

Olga Rugsland Espegren

Leder USHT Agder (vest)