Basiskompetanse

Basiskompetanse er et modulbasert opplæringstilbud for systematisk kompetanseheving av ansatte i helse- og sosialsektoren i Kristiansand kommune. Modellen består av basismoduler og påbyggingsmoduler, totalt 38 forskjellige kurs. Basismodulene omfatter viktige fagområder som kreves for å kunne tolke komplekse sykdomsbilder.

Om basiskompentanse

 Brosjyre om basiskompetanse (PDF)

Digitalisering av basiskompetanse

Modulene som er tilgjengelige digitalt er Smittevern, Empatisk kommunikasjon, Diabetes, Grunnleggende ernæringsarbeid og Grunnlagstenkning - "Hva er viktig for deg".

De ligger tilgjengelig på KS læring: https://www.kslaring.no/local/catalogue/index.php?facets=&page=0&search=basismodul 

Oppbygging

Fagområdene er viktige når det gjelder nåværende og forventede sykdomsbilder hos mottaker av kommunale helse- og omsorgstjenester. En basiskompetansemodul varer to timer med klasseromsundervisning. Bakgrunnen for utarbeidelsen av opplæringen, er en større kartlegging som ble gjort før 2015. Kartleggingene avdekket behov for systematisk kompetanseheving innen flere grunnleggende fagområder. Innenfor alle modulene skal viktige elementer i basiskompetanse, som  observasjonsevne, vurdering-og handlingskompetanse, kommunikasjon og samhandling, dokumentasjon og etikk vektlegges.

For økt læringsutbytte, benyttes enkle pedagogiske virkemidler som refleksjon, kasuistikk og filmsnutter, i undervisningen. Voksenpedagogikk (andragogikk) omhandler voksne som deltar i arbeidsrelatert opplæring. De har en betydelig mengde personlig erfaring gjennom livet og befinner seg i jobb, noe som også påvirker læringen. Voksne lærer lettere hvis de kan påvirke egen læringsprosess, når de kan bruke sine egne erfaringer samt blande teori og praksis. Voksne har økt motivasjon for læring som har en sammenheng med deres arbeids- og livssituasjon.

Det er mulighet til å delta på oppsamlingskurs i alle moduler ved nyansettelse eller fravær på ordninær basiskurs.

Bilde av basiskompetanse - et modulbasert opplæringstilbud

 

Modulene

Bestill moduler

Vi oppfordrer de ulike arbeidsteder for eksempel boliger, soner og avdelinger til å samarbeide om felles undervisningsdatoer. Dersom arbeidstedet ikke har egnede lokaler og/eller utstyr til gjennomføring av undervisningen kan dere ta kontakt med kursansvarlig.

Bestilling av moduler skjer gjennom EQS (kvalitetssystemet)

Kontaktperson 

Birgitte Vabo Nesland