Basiskompetanse

Modulbasert basiskompetanse er et tilbud om systematisk kompetanseheving for ansatte i helse-og sosialsektoren i Kristiansand kommune. Modellen består av basismoduler og påbyggingsmoduler, totalt 38 forskjellige kurs.


 

Se videoen for å lære mer om basiskompetanse. 

Digital brosjyre om basiskompetanse kan nedlastes her

Oppbygging:

Modulene som er valgt for HS-sektor er felles for virksomhetene. Det innebærer at det kan gjennomføres undervisning i basismodulene og/eller påbyggingsmoduler for flest mulig ansatte hvert år. Innenfor alle modulene skal det vektlegges observasjon-, vurdering-, kommunikasjon-, dokumentasjon- og handlingskompetanse.

Det tas i bruk flere pedagogiske virkemidler i undervisningen som refleksjon, kasuistikker og filmsnutter. E-læring vil bli tatt i bruk så langt det er pedagogisk hensiktsmessig. De fleste undervisningene tilbys gjennomført på det enkelte arbeidssted.

Det er mulighet til å delta på 'oppsamlingskurs' i alle moduler ved nyansettelse eller fravær på ordninær basiskurs.

 

Modulene

 

Evaluering av basiskompetanse

Bestill moduler

Vi oppfordrer de ulike arbeidsteder for eksempel boliger, soner og avdelinger til å samarbeide om felles undervisningsdatoer. Dersom arbeidstedet ikke har egnede lokaler og/eller utstyr til gjennomføring av undervisningen kan dere ta kontakt med kursansvarlig.

Bestilling av moduler skjer gjennom EQS (kvalitetssystemet)

 

Kontaktperson 

Birgitte Vabo Nesland