Simulering som metode og simuleringsnettverk

Simulering er en læringsmetode som er med på å gjenskape en virkelig situasjon i trygge, læringsfremmende omgivelser. Ansatte i helse- og mestringstjenester kan trene på kliniske ferdigheter de kan trenge i sin arbeidshverdag.

Her finner du:

  • Månedens tema, scenario, scenariomal mm. for fasilitatorer
  • Dato for kurs og samlinger
  • Kort informasjon om simulering
  • Kontaktinformasjon

Scenarier til simulering

Vi lager en "bank" med scenario og månedens tema!

Etter inspirasjon fra Froland sykehjem vil scenarioene sorteres etter "månedens tema". Et tema kan for eksempel være "NEWS2". Alle månedens tema ligger som word-dokumenter, slik at du kan endre dem slik du ønsker å ha dem. Dokumentene vil inneholde lenker til e-læring. Scenarioene vil også være i word-format, sånn at de kan tilpasses egen avdeling.

Vi fyller på i scenariobanken fortløpende og oppfordrer deg til å sende oss scenarier dere lager, slik at andre kan hente inspirasjon.

Lenke til scenariobank og månedens tema

Scenariomal

Nettverk for fasilitatorer

Utviklingssenteret har opprettet et nettverk for fasilitatorer i Agder, og har som mål å ha tre nettverkssamlinger i året, ett fysisk og to digitale. Alle som har deltatt på fasilitatorkurs inviteres til disse samlingene. Vi lærer best av hverandre og ved å utveksle erfaringer. 

Fasilitatorkurs

Det er per nå ikke satt dato for neste kurs. Ta gjerne kontakt med oss om du er interessert, så vil du få beskjed når vi bestemmer oss for neste kursdato.

Kontaktinfo:
Richard Hardeland Skåra 
richard.hardeland.skara@kristiansand.kommune.no
Mobil 90408801

Nettverkssamlinger 2022

Mandag 10. oktober 2022, kl. 09.00 - 15.00 (Bystyresalen, Kristiansand)

 

Hva er simulering og hva er en fasilitator?

Kamilla Steinsvåg på simuleringssenteretEn livaktig dukke som blant annet "puster", blunker med øynene og har en følbar puls. "Nursing Anne simulator" er ett av virkemidlene som er tatt i bruk for å simulere ulike situasjoner for dem som kommer til simuleringssenteret for å få viktig kompentanse. Foto: Kristiansand kommune, Børge Røssaak Nilsen

Hva er simulering?

Simulering er en pedagogisk metode hvor man gjenskaper en realistisk situasjon i trygge, læringsfremmende omgivelser. Simulering skiller seg fra rollespill ved at deltakerne skal være seg selv, og dermed ikke innta en annen rolle eller karakter enn den de er til vanlig. I simuleringen kan man bruke en pasientsimulator ("dukke") eller en kollega som pasient, bruker, beboer, pårørende mm. Dersom man bruker en person (markør), må denne, som den eneste i simuleringen, innta en annen rolle/karakter enn den de er til vanlig.

Simulering som metode er fleksibel og anvendelig. Metoden bygger på prinsipper fra voksenopplæringen og tar alltid utgangspunkt i de ansattes erfaringer og kunnskap. Det motiverer til personlig engasjement i egen kompetanseutvikling og gjør at nytteverdien og overføringsgraden av læring øker.

 

Hvem kan bruke simulering? Er det aktuelt for meg?

Simulering er en pedagogisk metode på samme måte som eksempelvis tradisjonell klasseromsundervisning eller e-læring. I og med at metoden er fleksibel, kan den i utgangspunktet brukes innen alle fagfelt og i alle yrkesgrupper. Den utmerker seg innen områder hvor man er avhengig av godt teamarbeid og innen områder hvor man jobber mye alene og i liten grad får innspill fra andre på jobben man gjør, eller hvor man i varierende grad står i utfordrende situasjoner.

Tradisjonelt er simulering mye brukt i militæret og i luftfart og har i de siste tiårene i økende grad blitt brukt i helsevesenet.

Hva er en fasilitator?

En fasilitator leder en simulering. Å fasilitere betyr "å legge til rette for". De fleste har hørt begrepet "instruktør". En instruktør vil instruere (tenk: "dette er hvordan du gjør det" eller "dette er riktig/dette er galt"), mens en fasilitator vil legge til rette for refleksjon i en gruppe. Det innebærer å få gruppen til å undersøke og tenke gjennom ulike sider ved egne og andres handlinger, holdninger og ideer (tenk: "Hva er det vi gjør?", "hvorfor gjør vi det?", "hvilke andre måter kan det gjøres på?"). Det handler om å forsterke god praksis og å finne forbedringspotensialer for individer, grupper og organisasjon.

For å lede simulering og bli fasilitator, kreves fasilitatorkurs.

Kurset varierer mellom praktiske øvelser, presentasjoner og workshops, og legger stor vekt på interaktivitet for deltakerne. Deltakerne blir utdannet og trent til rollen som fasilitator, slik at man kan gjennomføre simuleringer på egenhånd på egen arbeidsplass.

Mer om simulering

Har du lyst til å lære mer om simulering? Her er lenker til e-læring og filmer som gir mer informasjon om simulering.

Medisinsk simulering

Læringssirkelen

Hvorfor simulere

Crisis Resource Management

Debriefing

 

Kontaktinformasjon

Koordinator for Simuleringssenteret

Richard Hardeland Skåra
E-post   
Mobil 904 08 801
Sentralbord 38 07 50 00 

Besøksadresse etter avtale:

Kongens senter, 2. etasje
Dronningens gate 42
Kristiansand