Simulering som metode og simuleringsnettverk

Simulering er en læringsmetode som er med på å gjenskape en virkelig situasjon i trygge, læringsfremmende omgivelser. Ansatte i helse- og mestringstjenester kan trene på kliniske ferdigheter de kan trenge i sin arbeidshverdag.

Hva er simulering?

Simulering er å øve på reelle situasjoner. Som læringsform har simulering dokumentert effekt og kan brukes i mange sammenhenger, for eksempel ved innøving av kliniske prosedyrer og ferdigheter, trening på behandlingsforløp, til kommunikasjonstrening og teamarbeid for å nevne noe.

Hva er en fasilitator?

Fasilitering er en refleksjonsbasert pedagogisk metode. En fasilitator leder en simulering. 

For å lede simulering og bli fasilitator, kreves TrainTheTrainer-kurs.

Kurset varierer mellom praktiske øvelser, presentasjoner og workshops, og legger stor vekt på interaktivitet for deltakerne. Deltakerne blir utdannet og trent til rollen som fasilitator, slik at man kan gjennomføre simuleringer på egenhånd på egen arbeidsplass.

Nettverk for fasilitatorer

Utviklingssenteret har opprettet et nettverk for fasilitatorer i Agder, og har som mål å ha tre nettverkssamlinger i året. Vi lærer best av hverandre, og ved å utveksle erfaringer. Bli gjerne med på digitalt nettverk på de datoene som passer for deg. 

Nettverkssamlinger 2021

Tirsdag 31 august kl 12.30-14.00 (digitalt)

Tirsdag 1 juni kl 12.30-1400 (digitalt)

Ta kontakt med Birgitte Vabo Nesland hvis du ønsker mer informasjon.

3 dagers fasilitatorkurs 23-25 mars 2021

23-25 mars 2021 arrangerte vi et 3 dagers fasilitatorkurs for 38 ansatte i kommunene i Agder. 

Her kan du lese mer om kurset.

Kontaktperson for faslitatorkurs er Birgitte Vabo Nesland

E-læringskurs om simulering

Har du lyst til å lære mer om simulering? Ta e-læringskurs for å lære deg grunnleggende elementer om simulering.

For å ta e-læringskurset, må du lage deg en bruker hos SAFER.

Opprett bruker for å delta på e-læringskurs

Les mer om simulering 

Simulering av smittevernsrutiner på Bispegra omsorgssenter

Kristiansand simulerings- og ferdighetssenter

 

Scenarier til simulering

Her har finner du som fasilitator maler til å utarbeide egen scenarier og noen scenarier vi har brukt. Vi fyller på i scenariobanken etterhvert og oppfordrer deg til å sende oss scenarier dere lager, slik at andre kan hente inspirasjon.

Maler

Scenariemal 2020 skrivbar fra Safer

Scenariomal 2020 skrivbar fra Utviklingssenteret Agder vest

Scenariobank   

Scenario - Forhåndssamtale med pasient og pårørende på korttidsavdeling

Scenario - Forhåndssamtale med pårørende i sykehjem

Scenario - Forhåndssamtale i hjemmesykepleien

Scenario - Gyldne øyeblikk

Scenario - Covid 19 - håndtering av pasient med respirasjonsproblematikk og hjertestans

Scenario - Kolsforverring