Kommunen som arbeidsgiver

Prosjekteier

Direktør for organisasjon Kjell A. Kristiansen

Prosjektleder

Martin Benestad Vestergaard

MicrosoftTeams-image.png

Martin Benestad Vestergaard (foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune)