Kommunen som arbeidsgiver

Prosjekteier

Direktør for organisasjon Kjell A. Kristiansen

Prosjektleder

Martin Benestad Vestergaard (martin.benestad.vestergaard@kristiansand.kommune.no)

MicrosoftTeams-image.png

Martin Benestad Vestergaard (foto: Kristiansand kommune)

Kort om prosjektet

Kommunen som arbeidsgiver er en viktig satsning i flere i arbeid, spesielt ettersom Kristiansand kommune er eier av programmet. Prosjektet ser på problemstillingene:

  1. Hvordan innrette et systemskifte i kommunen som tar ledige hender i bruk opp mot uløste oppgaver?
  2. Hvordan mobilisere og organisere kommunen for å inkludere og ansette personer som trenger kvalifiseringsløp?

Aktuelle lenker

Ordfører får info om arbeidslederprogram på Ternevig omsorgssenter

Godt samarbeid med NAV gir jobbmuligheter i kommunen

Strålende resultater fra Ternevigprosjektet

Vil hjelpe flere til å få seg jobb i kommunen

FoU-rapport om inkludering av unge i kommunal sektor