Ordfører får info om arbeidslederprogram på Ternevig

Ternevig er ett av fire omsorgssentre i Kristiansand kommune som er med i Flere i arbeid. Omsorgssentrene har arbeidsledere som hjelper folk fra utenforskap inn i kvalifisering og jobb.

Fra besøket ved Ternevig omsorgssenter: Fra venstre politisk rådgiver Ismail Ahmed Mahammed, ordfører Mathias Bernander, en ansatt ansatt ved Ternevig omsorgssenter, Veton Hamiti, Mona Klungland og Anna Lene Risdal. 

Satsingen er et samarbeid mellom NAV, fylkeskommunen og Kristiansand kommune. I går var ordføreren på besøk på Ternevig, for å treffe ansatte og beboere på omsorgssenteret, og høre mer om arbeidslederprosjektet og treffe deltakerne i satsingen.

Vellykket erfaring fra arbeidslederprosjekt

I NAV er det mennesker som står utenfor, men som ønsker å bli en del av skole og arbeidslivet. Ternevig, Stener Heyerdahl, Elvegata og Presteheia omsorgssenter har hver sin arbeidsleder, slik at omsorgssenteret kan ta imot og følge opp disse menneskene. Flere av deltakerne går inn i videregående opplæring gjennom modulstrukturert fag og yrkesopplæring (MFY). Slik får de et skreddersydd læreløp mot fagbrev der store deler av opplæringen skjer i praksis.

I løpet av prosjektperioden har hele 89 kandidater startet opp sitt kvalifiseringsløp på omsorgssentrene . Et betydelig antall har startet i læreløp for å kvalifisere seg til å bli helsefagarbeidere, og flere av deltakerne har også fått jobb.

Tendensen er veldig tydelig, forteller avdelingsleder ved Ternevig, Karin Bjørndal. Dette er et tiltak som fungerer bra for kandidatene, og er godt tilpasset arbeidsgivers forventninger og behov.

I møtet med ordføreren fikk han informasjon om satsingen og betydningen dette har for arbeidsplassen, i tillegg til at dette ble sett i en sammenheng med omstillingen i Helse- og mestring, og de fremtidige behovene for arbeidskraft generelt og helsefagarbeidere spesielt. Arbeidsledernes rolle ble behørig omtalt, og ordføreren fikk i tillegg møte deltakere i programmet som fortalte om deres vei inn i satsingen og deres opplevelse av å være en del av arbeidet.

Bernander fikk også tid til å hilse på beboerne

Fakta om flere i arbeid

Flere i arbeid er et program som startet i 2021. Målet med programmet er å finne ut hvilke strukturelle grep som best bidrar til å få flere unge til å gjennomføre skole og å finne sin plass i arbeidslivet. Kristiansand kommune er programeier, men vi leter etter løsninger i tett samarbeid med regionalt næringsliv, Agder fylkeskommune, NAV og Universitetet i Agder .

Flere i arbeid sitt oppdrag er blant annet å prioritere virkningsfulle tiltak og forbedrede arbeidsformer. Arbeidsleder modellen er et eksempel på et tiltak som det jobbes systematisk med for å videreutvikle, skalere opp og innarbeide som en del av ordinær drift.

Her finner du mer informasjon om flere i arbeid.