– Strålende resultater fra Ternevigprosjektet

Arbeidssøkere uten formell fagutdannelse har fått mulighet til å prøve seg innen helse- og omsorgsyrket. Nesten tre fjerdedeler har fått tilbud om jobb etter å ha arbeidet bare fire måneder på Ternevig omsorgssenter.

Fire utenfor ternevig_liggende.jpg

Fra venstre: Monica Hurley, Anna Lene Risdal, Veton Hamiti og Karin Bjørndal (Foto: NAV).

Kvalifisering i bedrift etter ‘Supported Employment-metodikken’ er oppskriften på de gode resultatene.

Så langt har 14 deltakere deltatt i prosjektet sammen med Anna Lene Risdal, som er prosjektleder fra NAV.

– Etter bare fire måneder i drift viser prosjektet allerede strålende resultater, sier Risdal. – Sju av deltakere har fått tilbud om sommerjobb på Ternevig omsorgssenter og én deltaker har fått ordinær jobb. I tillegg har en av deltakerne fått tilbud om sommerjobb på et annet omsorgshjem i kommunen.

Forsmak

Ternevigprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NAV og Ternevig omsorgssenter i Kristiansand kommune. Prosjektet startet opp i 2022 og er et tilbud til arbeidssøkere som ønsker en forsmak på hvordan arbeidslivet kan være innen helse og omsorg.

– Deltakerne utfører oppgaver hvor det ikke er behov for fagutdannelse, sier Monica Hurley, avdelingsleder på NAV. – Det kan for eksempel være sosiale aktiviteter med beboere, tilberedning av mat og hjelp ved måltider, i tillegg til ulike driftsoppgaver som lett renhold og varemottak.

Jemima Santons er en av de som skal jobbe på Ternevig i sommer. Hun forteller at hun trives i jobben og har funnet seg godt til rette sammen med kolleger og beboere. Hun er svært fornøyd med prosjektet og mulighetene hun har fått.

Jemima_liggende bilde.jpg

Jemima Santos (Foto: NAV)

Godt samarbeid

Veton Hamiti, enhetsleder ved Ternevig Omsorgssenter er også veldig fornøyd:

– Samarbeidet med NAV har vært svært vellykket, understreker Hamiti. – Prosjektleder Anna Lene og Karin Bjørndal, avdelingsleder ved Ternevig, har god dialog og ser muligheter for deltakerne. I tillegg har de ansatte på Ternevig fått avlastning, slik at de kan fokusere på fagarbeid. Dette gjør at de er godt fornøyde med bidraget fra prosjektet.

Avdelingsleder Bjørndal forteller at hun opplever jobben med prosjektet som svært meningsfullt og givende. – Det er en takknemlig jobb å gi motiverte mennesker en mulighet til å komme ut i arbeidslivet, sier hun.

Monica Hurley, avdelingsleder på NAV, presiserer at de gode resultatene ikke hadde vært mulig uten engasjementet fra alle på Ternevig:

Utvider satsingen

Programmet Flere i arbeid er en bred satsing som er organisert som et femårig program med næringsliv, fylkeskommune, NAV og universitetet som partnere i programmet. Flere i arbeid skal gjøre det lettere for de som er utenfor arbeid å komme i jobb og bidra til at flere gjennomfører videregående skole. I den forbindelse skal de blant annet teste ut tiltak som har god effekt på målgruppen.

I samarbeid med Flere i arbeid så NAV Kristiansand en mulighet for å utvide satsingen til to andre omsorgssentre - Elvegata og Stener Heyerdal. 

Hensikten med å utvide satsingen og ta det inn i programmet Flere i arbeid er å sikre at gode metoder for å rekruttere og kvalifisere i kommunale jobber, kan videreføres og prøves ut i større skala etter hvert.

Den 15. august starter det opp to, nye arbeidsledere som skal jobbe etter samme metode som Risdal, på Ternevig. Målgruppen på Elvegata og Stener Heyerdal vil i all hovedsak være unge voksne med flerspråklig bakgrunn.

Beate Topland, prosjektleder for prosjektet «Fra stønad til arbeid» og Monica Hurley mener begge at Hamiti, og de øvrige ansatte sitt engasjement, har hatt mye å si for de gode resultatene på Ternevig. Ettersom Hamiti også er leder for omsorgssentrene som er en del av piloten i Flere i arbeid, er det gode sjanser for at suksessen også vil bli videreført til Stener Heyerdahl og Elvegata omsorgssenter. Vi ser frem til å følge utviklingen også her, sier Topland og Hurley. 

Du kan lese mer om Flere i arbeid her.