Flere i arbeid

Kristiansand tema

Kristiansand kommune vil utfordre systemene som er med på å forsterke utenforskap. Satsingen er organisert som et femårig program med næringsliv, fylkeskommune, NAV og universitetet som partnere i programmet. 

Flere i arbeid - fotter.jpg