Flere i arbeid

Kristiansand tema

 

Flere i arbeid er et tverrfaglig og sektorovergripende program som startet i 2021. Målet med programmet er å finne ut hvilke strukturelle grep som best bidrar til å få flere unge til å gjennomføre skole og å finne sin plass i arbeidslivet. Kristiansand kommune er programeier, men vi leter etter løsninger i tett samarbeid med regionalt næringsliv, Agder fylkeskommune, NAV og Universitetet i Agder.

Flere i arbeid - fotter