Tematiske satsinger

Programmet er organisert i seks tematiske områder. Hvert tema organiseres i oppstarten som eget prosjekt.