Satsingsområder

Programmet er organisert i åtte satsingsområder.