Stimulab-prosjektet

Margrethe Noraas_1.jpg

Prosjektleder Margrethe Noraas

I Stimulab-prosjektet jobber vi med innovasjon og å finne løsninger på en eller flere utfordringer som ikke kan løses av de seks andre prosjektene hver for seg.

Med støtte fra Stimulab-ordningen er tjenestedesignere engasjert i prosjektet. Målet er å utvikle løsninger sammen med unge, virkemiddelapparat og ulike virksomheter som kan bidra til at flere kan komme i arbeid.

Sammen med de ulike partene har tjenestedesignerne utviklet fire konsepter: Utvidet karriereveiledning, Klar til livet, klar til jobb, Jobbussen/Jobbsmak og Menneskelig matchmaking. Se presentasjon av konseptene her

Utvidet karriereveiledning og Jobbussen/Jobbsmak er nært knyttet til unge i skolealder, og vil tas videre av prosjektet Yrkesrettet utdanningsvalg.

StimuLab-prosjektet vil fremover fokusere på å videreutvikle konseptet Klar til livet, klar til jobb.

Målet er å utvikle et lavterskeltilbud som gir unge i målgruppen kompetanse på områder som faller utenfor den rent faglige opplæringen bedriftene eller skolene gir. Denne type kompetanse er viktig for å kunne få seg jobb og stå i den over tid.

Relevante nyhetssaker: 

Stimulab har troa på flere i arbeid

Støtte fra Stimulab