Mer treffsikker innsats for arbeidsinkludering

Prosjekteier

Direktør for Samhandling og innovasjon Bernt Jørgen Stray. 

Prosjektleder

Margrethe Noraas (margrethe.noraas@kristiansand.kommune.no)

Margrethe Noraas_1.jpg

Prosjektleder Margrethe Noraas

Kort om prosjektet

Mer treffsikker innsats for arbeidsinkludering jobber med innovasjon og å finne løsninger på en eller flere utfordringer som ikke kan løses av de seks andre prosjektene hver for seg.

Med støtte fra Stimulab-ordningen er tjenestedesignere engasjert i prosjektet. Målet er å utvikle løsninger sammen med unge, virkemiddelapparat og ulike virksomheter som kan bidra til at flere kan komme i arbeid.

Sammen med de ulike partene har tjenestedesignerne utviklet fire konsepter: Utvidet karriereveiledning, Klar til livet, klar til jobb, Jobbussen/Jobbsmak og Menneskelig matchmaking. Se presentasjon av konseptene her

StimuLab-prosjektet har det siste året fokusert på å videreutvikle konseptet Klar til livet, klar til jobb.

Målet var å utvikle et lavterskeltilbud som gir unge i målgruppen kompetanse på områder som faller utenfor den rent faglige opplæringen bedriftene eller skolene gir. Denne type kompetanse er viktig for å kunne få seg jobb og stå i den over tid.

Vi har nå utviklet en prototype av en digital løsning - "Jobbes" - som er basert på koseptet Klar til livet, klar til jobb. Nå går vi inn i en ny fase der vi ønsker å videreutvikle løsningen og å tilby den til unge i Kristiansand.

Les sluttrapporten til "Jobbes"

Test ut prototypen til "Jobbes"

Innsiktsarbeidet fra "Jobbes"

Hør live-podcast om prosjektet fra Arendalsuka:

Spotify Apple Podbean

Aktuelle nyheter 

"Klar til livet - Klar til jobb", en ny digital løsning

Idérikdom i workshop med unge

Innholdsrik oppstart med Comte Bureau

Stimulab har troa på flere i arbeid

Støtte fra Stimulab