Yrkesrettede utdanningsvalg

Prosjekteier

Direktør for oppvekst Kristin Eidet Robstad.

Temaansvarlig:

Eivind Eikeland (eivind.eikeland@kristiansand.kommune.no

Prosjektleder:

Marianne Stray Aas (marianne.stray.aas@kristiansand.kommune.no)

Marianne Stray Aas_lysere.jpg

Marianne Stray Aas (foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune)

Kort om satsingsområdet

Prosjektet yrkesrettede utdanningsvalg retter seg først og fremst mot elever i ungdomsskolen. Målsetningen er å få flere ungdommer til å velge utdanninger som leder dem til arbeid, og å jobbe med utdanningsvalg og entreprenørskap på en måte som forebygger utenforskap.

Yrkesrettede utdanningsvalg ønsker at elevene skal ta et valg av videregående utdanningsprogram, basert på en utforsking av egne interesser og forutsetninger, og et valg som leder dem ut i arbeid. Samtidig ønsker prosjektet å møte samfunnets behov for arbeidskraft. For å møte problemstillingene vil prosjektet hovedsakelig dreie seg om to fokusområder:

  1. Styrke karriereveiledningen i grunnskolen
  2. Utvikle entreprenørskap som arbeidsform i grunnskolen

Det pågår allerede noen aktiviteter på disse områdene, som prosjektet vil kvalitetssikre og videreutvikle, samtidig ønsker de å utvikle nye tiltak. Les mer om prosjektet under Aktuelle nyhetssaker.

Har du tips og idéer til hvordan Flere i arbeid kan løse problemstillingene, ta gjerne kontakt med prosjektleder: marianne.stray.aas@kristiansand.kommune.no

Aktuelle nyheter

Samarbeid mellom skole, næringsliv og Ungt Entreprenørskap

Velkommen til digitalt informasjonsmøte for 10. trinn

Mjøs Pedersen åpnet fritidsprogrammet Flyt

Fritidsprogrammet Flyt kommer til Kristiansand

Vil hjelpe unge inn i arbeid