Inkludering og kvalifisering i bedrifter

Prosjekteier

Administrerende direktør i næringsforeningen i Kristiansand, Trond Martin Backer (trond@nikr.no). 

Prosjektleder

Helena Frustøl (helena@nikr.no)

Helena Frustøl.jpg

Helena Frustøl (foto: Kristin Wallem Timenes, Kristiansand kommune)


Kort om prosjektet

Prosjektet «Inkludering og kvalifisering i bedrifter» retter seg først og fremst mot næringslivet. Altfor mange står utenfor arbeid, samtidig som mange av vår regions bedrifter har et udekket behov for kvalifisert arbeidskraft. For å møte på denne problemstillingen trenger vi å mobilisere flere bedrifter til å inkludere og ansette personer som stiller svakt i det ordinære arbeidsmarkedet og tenke annerledes på hvordan kandidatene oppnår nødvendig kvalifisering.

Gjennom prosjektperioden skal næringslivet samskape gode og fremtidsrettede løsninger for at det skal være enkelt for bedrifter å rekruttere, kvalifiserte og inkludere kandidater i varig jobb.

Prosjektet vil fokusere på følgende:

1) å møte barrierer for utradisjonell rekruttering

2) å øke bevissthet og kompetanse knyttet til mangfold og inkludering blant næringslivet

3) å komme med anbefalinger til tiltak som gjør det enklere for arbeidsgiver å inkludere og kvalifisere i bedrift.


Næringsforeningens ressursgruppe for Flere i arbeid er en viktig pådriver for prosjektet, og vil sammen med næringslivet for øvrig være viktige aktører for uttesting av nye metoder for kvalifisering og inkludering av kandidater.

For mer informasjon om prosjektet, se Flere i arbeid - fremtidens Agder.

Ikke nøl med å ta kontakt om du representerer en bedrift eller kjenner noen som bør koble seg på!