Nye og flere arbeidsplasser

Prosjekteier

Direktør for Samhandling og innovasjon Bernt Jørgen Stray. 

Prosjektleder

Tina Norheim Abrahamsen (tina.abrahamsen@kristiansand.kommune.no)

Tina Abrahamsen.jpg

Tina Norheim Abrahamsen (foto: Anne-Lise Norheim)