Prosjekteier

Direktør for samhandling og innovasjon Eva Berglund Åsland

Prosjektleder

Tina Norheim Abrahamsen (tina.abrahamsen@kristiansand.kommune.no)

Tina Abrahamsen.jpg

Tina Norheim Abrahamsen (foto: Anne-Lise Norheim)