Filmer

Her finner du noen korte filmer om hva som må til for at flere unge skal lykkes med å komme inn i arbeidslivet.

Hva gjør egentlig Flere i arbeid?

Flere i arbeid jobber med systemendinger. Programmet skal gjøre det enklere for unge å komme i jobb og fullføre videregående opplæring, og gjøre det enklere for bedrifter å rekruttere den arbeidskraften de trenger. I denne filmen møter du Caleb og Selma som begge har havnet utenfor. 

Flere i arbeid på Arendalsuka - Hvordan kan vi sammen få flere i jobb?

Under Arendalsuka 2023 hadde Flere i arbeid et arrangement om unge utenfor arbeidslivet. 

Video: Arendalsuka

Inkludering og kvalifisering i bedrifter - Bedriftspakken

Bedriftspakken «5 steg til en ny kollega» skal gjøre det enklere for arbeidsgivere å rekruttere fra arbeidskraftreserven. Næringsforeningen i Kristiansandregionen forteller om hva som skal til for å få flere i arbeid.

Hva skal til for at unge lykkes med å komme inn i arbeidslivet?

Miljøterapeut Robert Mellom Bakkarogberg Liland, og erfaringsmedarbeider i ungdomstjenesten, Fedia Dezhbodforteller om hva som må til for at flere unge skal lykkes med å komme inn i arbeidslivet.

Yrkesrettede utdanningsvalg - Et hav av muligheter

Kokk på Sjøhuset, Tom Helge Djuphagen, og lærling Chanoknard Silachan forteller hvordan en typisk dag ser ut for lærlinger i restaurantbransjen. 

Jobbskolen hjelper unge tilbake i skole og utdanning

Sol Abelsen og Philip Andreas Lyding, elev og veileder på Jobbskolen, forteller oss om tilbudet og hvordan dette bidrar i å få unge som har havnet utenfor tilbake i skole og jobb. 

 

Fem steg til ny kollega

Filmen 5 steg til en ny kollega er utarbeidet av Sparebankstiftelsen SR-Bank, NAV, Næringsforeningen og Kristiansand kommune i regi av Flere i arbeid.