Dette skjer nå

Her finner du jevnlige oppdateringer på de ulike aktivitetene og fremdriften i Flere i arbeid.

UFILTRERT - fra ungdommen

I satsningsområdet "Mer treffsikker innsats for arbeidsinkludering" er det det siste året blirr utført en rekke intervjuer av ungdom. Mer enn 140 Ungdommer har delt sine historier og gitt konstruktive innspill til og på løsningsforslag som har materialisert seg i løpet av prosessen - fra å forstå, utvikle, teste og ferdigstille. 

I heftet "UFILTRERT - fra ungdommen" finner du en oppsummering av viktige temaer fra de unge, konkrete råd for et bedre samarbeid og oppfølging, samt fire personas. Sistnevnte er fiktive beskrivelser, laget for å gi et vilde av hvem vi har møtt i løpet av prosjektet. De representerer både inndividuelle historier, men også behov og opplevelser i målgruppen som helhet.

Les hele heftet her: 

UFILTRERT - fra ungdommen

Arendalsuka - Unge utenfor arbeidslivet. Hvordan kan vi sammen få flere i jobb?

Som mange andre har vi vært på Arendalsuka 2023. Tirsdag 18. august arrangerte Flere i arbeid i samarbeid med Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, NAV Agder og Næringsforeningen i Kristiansandregionen en debatt om både hva som virker best ut ifra de unges perspektiv, arbeidsgivers perspektiv og forskningsperspektiv, og hvilke barrierer som må bort for at flere unge skal komme i jobb.

Bilder fra Arendalsuka

Bilder fra Arendalsuka. Foto: Kristiansand kommune

Under arrangementet fikk vi først høre hva ungdommer fra Blanke ark selv mener trengs, før de ga ordet videre til debatantene. I debatten hørte vi fra:

  • Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister
  • Hans Christian Holte, direktør i NAV
  • Bernt Jørgen Stray, direktør for samhandling og innovasjon i Kristiansand kommune
  • Tonje Fyhn, forskningsleder hos NORCE
  • Kristin Frigstad, hotelldirektør hos Thon Hotel og medlem i NiKR ressursgruppe Flere i arbeid
  • Jens Jacob Kjos-Hanssen, digitalsjef hos GE Healthcare
  • Birgit Amalie Nilssen, moderator, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Det hele ble avsluttet med refleksjonsspørsmål til panelet av Philip Lyding og Joel Nziza. 

Du kan se opptak av arrangementet under.

Video: Arendalsuka

Arendalsuka - Kan en app få flere ut i arbeid? 

Under Arendalsuka 2023 ble programleder Ingelill L. Pedersen og prosjektleder Margrethe Noraas invitert til å snakke om satsningområdet "Mer treffsikker arbeidsinkludering" og prosjektet "Jobbes" på arrangementet til Digin, Solrike historier fra Agder.

Solrike historier.png

Live podcast under Arendalsuka. Foto: Kristiansand kommune

I denne live podcasten snakket Flere i arbeid, DOGA, Digdir og Comte Bureau om prosessen som tok for å lage "Jobbes" og på hvilke måter denne digitale løsningen kan hjelpe å få flere i unge i arbeid. 

Du kan høre hele podcasten nå: 

Spotify Apple Podbean

Arbeidsuka

Fra oktober til februar har elever i 10. trinn i Kristiansand hatt arbeidsuke. Her har de fått prøve seg i ulike yrker, og for mange er det første møtet med arbeidslivet.

Vi har snakket med noen av elevene og fått gode tilbakemeldinger på at ordningen er viktig og nyttig. Noen av tilbakemeldingene var at det er en god erfaring å ha når de skal inn i arbeidslivet senere. Flere sier også at det er fint å få innsikt i hva som forventes og kreves i arbeidslivet, at man blir holdt ansvarlig og må stå i det.  

Gjennom Flere i arbeid er det nå satt i gang et arbeid med å få flere bedrifter til å være en del av ordningen, og da spesielt bedrifter som allerede nå mangler spesifikk kompetanse. Av de lederne vi snakket med var det en generell enighet om at det er givende å ha elever i bedriften. De sier at det er en fin måte å møte unge arbeidstakere på, og flere får mulighet for videre arbeid i form av en sommerjobb eller deltidsjobb. Ved å ta imot elever møter virksomhetene fremtidig arbeidskraft på et tidlig stadium, og kan være med på å påvirke valgene deres for videre utdanning. Med flere virksomheter å velge mellom får elevene mulighet til å teste ut yrker de er interessert i, noe som igjen kan være med å påvirke om de velger studiespesialisering eller yrkesfag på videregående.

Godkjent all bruk (19).jpg

Elev i arbeidsuke hos Normal. Foto: Kristiansand kommune

Hospitering på videregående skole

Hospitering på videregående skole er en viktig del av ungdomsskoleelevenes kunnskapsgrunnlag når de skal velge videre utdanningsløp. Mange elever på ungdomsskolen velger studiespesialiserende utdanningsprogram på videregående fordi de ikke vet hva de vil bli eller ønsker å gjøre videre. For mange er dette feil valg, og skjer fordi de ikke har god nok innsikt i de ulike mulighetene som finnes innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram.
I Kristiansand velger mange Idrettsfag, og ikke alle er klar over at det på noen skoler er mulig å kombinere toppidrett med yrkesfaglige utdanninger. De er heller ikke klar over at mange skoler gir deg muligheten til å kombinere studiespesialisering og yrkesfag.

Ungdommene sier selv at at hospitering og muligheten til å være en hel dag på et utdanningsprogram er noe av det viktigste for å velge riktig. Derfor har vi nå utvidet tilbudet om hospitering for ungdomsskoleelever i Kristiansand til minst to dager. Dette er en 100% økning fra i fjor, og målet vårt er at det tilbudet skal utvides enda mer slik at alle ungdommer skal kunne få muligheten til å prøve ut tre ulike linjer.

Elever på hospitering hos restaurant og matfag

Hospitering hos restaurant og matfag. Foto: Kristiansand kommune

Workshop: Samordning av tilbud og tjenester for unge

21. -22. november arrangerte prosjektleder Beate Topland en to dags workshop med deltakere fra NAV Agder, NAV Kristiansand, Kristiansand kommune, Kirkens Bymisjon, Agder fylkeskommune, FRAM, Kjøkkenservice (KSI), Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Blåkors, Rio, Hopeful, Varodd, Via Partner AS og KS Agder. Disse er alle Flere i arbeid sine samarbeidspartnere og er involvert i arbeidet rettet mot gruppen som har havnet utenfor eller er på vei til å falle ut.

Tilbud og tiltak for de som er utenfor jobb og skole i Kristiansand er mange, men de er spredt og dekker ikke alltid hele behovet til de unge. De som leverer tilbud og tjenester vet heller ikke nok om hverandre, og ungdommer blir kasteballer mellom sektorer, enheter og forvaltningsnivå.

Problemstillingen som ble tatt opp i workshopen var derfor «hvordan kan vi sammen legge til rette for at ungdommer lettere kommer inn i arbeid og kvalifiseringsløp?», og bakgrunnen var å få frem innspill, nye tanker og ideer som kan testes ut i en pilot. Ved å skape bedre samarbeid på tvers av fag og virksomheter jobber vi for å bedre organiseringen av dagens tilbud og tjenester, slik at det blir lettere for ungdommer å koble seg på kvalifisering og jobb. I løpet av to dager fikk aktørene knyttet kontakt, diskutert vanskelige spørsmål og utvekslet ny kunnskap som kan ta arbeidet ett hakk videre.

bilde av deltakere på workshop

Deltakere på workshop i gang med å lage prototype. Foto: Kristiansand kommune

Testing av ny digital plattform: «Jobbes»

Prosjektet Stimulab er godt i gang med å lage prototypen for en ny digital løsning for unge. Den skal skape nye arenaer der unge som står utenfor utdanning og arbeid kan komme tettere på arbeidsmarkedsaktører og næringsliv, og på denne måten få hjelp til å kvalifisere seg. Det er gjennom samarbeid med tjenestedesignbyrået ComteBureauat vi nå har fått utviklet en prototype som er klar for testing. Prototypen har fått arbeidstittel "Jobbes".

​​​​​​​Prototypen er fremstilt som en app til mobil, og bygger på et omfattende innsiktsarbeid og kartlegging blant unge. I disse dager testes løsningen igjen på ungdom, og her kan nevnes både kommunens lærlinger, elever på videregående skole, elever på Jobbskolen, og på aktivitetshus som Samsen og Røde kors Fellesverket.  

Testing av prototype på Tangen VGS.

Testing av prototypen "Jobbes" med elever fra Tangen videregående skole. Foto: Kristiansand kommune.

Kompetanseverksted om bedriftsbesøk hos Hennig-Olsen Is

Torsdag 20. oktober ble det holdt et kompetanseverksted for bedrifter og rådgivere fra skoler i Kristiansand, hos Hennig-Olsen Is. Tema for samlingen var «Hvordan skape gode bedriftsbesøk for elever på ungdomsskolen?» Verkstedet ble arrangert i samarbeid med Flere i arbeid, NHO og Hennig-Olsen Is. Bedrifter og rådgivere delte erfaringer og tips om hvordan man kan bruke bedriftsbesøkene for å engasjere ungdom til å se hvilke muligheter de har, og til å velge riktig utdanning. Bedriftsbesøk gir ungdommen et innblikk i arbeidslivet og bidrar til å hjelpe dem med å finne ut hva som passer for dem, og hva som ikke passer. I tillegg skaper samlingene gode muligheter for å etablere nye nettverk.

– Bedriftsbesøk er et av mange tiltak som er viktig for å gi ungdommene nye perspektiv og for å forstå hva som kreves i arbeidslivet. Besøkene viser hvor mange forskjellige kompetanser man trenger i de ulike virksomhetene, og dermed også alle de ulike mulighetene dette gir, sier prosjektleder i Flere i arbeid, Marianne Stray Aas.

Bilde fra workshop om bedriftsbesøk.

Workshop på Hennig-Olsen IS, om bedriftsbesøk for elever ved ungdomsskole. Foto: Kristiansand kommune.

Oppstart av fritidsprogrammet FLYT

1.-3. oktober markerte oppstarten av fritidsprogrammet Flyt. 25 ungdommer fra fire ulike skoler var samlet på Samsen Kulturhus, til gøye aktiviteter, gruppesamtaler, god mat og sosialt samvær. Programmet er utarbeidet av Kronprinsparets Fond og jobber med å forberede ungdommen på overgangen fra 10. klasse til videregående skole. Dette gjøres gjennom aktiviteter som gir økt kunnskap om egne styrker, og hvordan ungdommene kan bruke disse i sin hverdag.

Den første helgen i høstferien jobbet elevene først og fremst med å bli kjent i gruppen, og de hadde et fast tema for de ulike dagene. Den tredje dagen handlet om kommunikasjon. Her begynte de unge med å snakke om hvilke behov de har og hvordan de kan bruke FLYT-programmet til å realisere disse. Ungdommene ble delt inn i mindre grupper og diskuterte undertemaene, før svarene ble gjennomgått i plenum, hvor de hadde en diskusjon. Ungdommene hadde det gøy og alt i alt så det ut som åpningen av prosjektet var en suksess. Gjennom det neste året vil de ha jevnlige møter med ulike tema, som skal bidra til å forberede ungdommene på veien videre.

Bilde av ungdommer i FLYT som løser en oppgave.

Tre av ungdommene i fritidsprogrammet FLYT. Foto: Kristiansand kommune

Bedriftsbesøk på Elkem

Flere i arbeid har gjennom prosjektet «Inkludering og kvalifisering i bedrifter» startet en pilot i samarbeid med Elkem som skal gjøre det enklere for unge å kunne gå et fleksibelt kvalifiseringsløp. Piloten heter «Ung Start» og er et tilbud til unge som av ulike grunner trenger fleksibilitet i sitt kvalifiseringsløp. Elkem tar inn unge lærlinger i sine skiftordninger og har nå tatt inn flere ungdommer i et forlenget lærlingløp. Elkem beskriver selv piloten som en «vinn vinn» situasjon, hvor de får arbeidskraften de trenger fra flinke ungdommer og ungdommen finner seg til rette i en ny og bedre hverdag.

Onsdag 19. oktober var Flere i arbeid og arbeids- og inkluderingsutvalget på bedriftsbeøk hos Elkem. Besøket startet med en omvisning av området og fabrikken, og avsluttet med en prat om hva vi kan gjøre for å hjelpe flere unge med behov for et fleksibelt kvalifiseringsløp. Målet er å skape en modell som kan brukes av flere bedrifter og bransjer, for å jobbe mot vårt felles mål om å få flere i arbeid.

Flere i arbeid på bedriftsbesøk og omvisning hos Elkem

På bedriftsbesøk hos Elkem. Photo: Kristiansand Kommune.

Workshop: "Klar til livet, klar til jobb" 

Margrethe Noraas, prosjektleder for Stimulab, inviterte nylig til workshop på Jegersberg Gård. Med hjelp fra tjenestedesignere fra Comte Bureau ser prosjektet på digitale løsnnger for unge som ønsker å bli en del av arbeidslivet. Prosjektet er fortsatt i ideutviklingsfasen og har siden våren 2022 jobbet med en prtotype for teste ut om ideen er god.

Meningen med den digitale løsningen er å dekke flere behov samtidig. Den skal både kunne brukes av de unge som sliter med å komme i arbeid og av bedrifter som søker arbeidskraft. 

– "Målet for workshopen var å videreutvikle prototypen slik at den kan testes i ulike settinger med unge, bedrifter og andre sentrale aktører. Vi ønsker å lære hva som fungerer, hva som ikke fungerer, og hva som skal til for å oppnå det vi ønsker, nemlig kvalifisering av unge," sier Noraas. Hun legger til at det som skaper størst begeistring hos henne er at prototypen er utviklet sammen med de unge, ikke bare for dem.

Bilde av to personer som jobber med oppgaver på workshop

Gjennomgang av prototypen til en mulig digital løsning. Foto: Kristiansand kommune

Digitalt infomøte 

8. september ble det arrangert et digitalt informasjonsmøte for 10. trinn og foresatte. Prosjektleder i Flere i arbeid Marianne Stray Aas, sammen med Anne Klepsland Simonsen fra NHO og Håvard Jakobsen fra NAV, ga ungdommen viktig informasjon om hvilke muligheter som finnes når de skal søke videregående skole til våren. 

Gikk du glipp av møtet? Du kan se det det her: