Aktuelle nyheter

 • nyhetsbilde
  Hva er Flere i arbeid?
  Kristiansand har høyere andel unge som ikke er i jobb enn andre storbyer i Norge. Derfor har politikerne våre satt i gang programmet Flere i arbeid som skal jobbe med å endre systemet, slik at flere kan komme i jobb.
  28.12.2022
 • nyhetsbilde
  Frivilligbørs resulterte i kunstsamarbeid
  Tre unge kunstnere har vært med på å utsmykke ett av våre kontorlokaler i Tollbodgata 22 (Knudsengården). Kunstverkene ble avduket nylig.
  21.11.2022
 • nyhetsbilde
  «Klar til livet – Klar til jobb», en ny digital løsning
  Prosjektet Stimulab skal utvikle og teste nye løsninger som kan bidra til at flere unge som står utenfor arbeidslivet får den kvalifiseringen de trenger og kan komme i arbeid.
  03.11.2022
 • nyhetsbilde
  Velkommen til digitalt infomøte for 10. trinn
  Torsdag 8. september klokka 18.00 inviterer vi elever og foresatte på 10. trinn til digitalt informasjonsmøte om hvilke muligheter som finnes for unge i de forskjellige bransjene i regionen.
  02.09.2022
 • nyhetsbilde
  Mjøs Pedersen åpnet fritidsprogrammet Flyt
  Tirsdag 18. august ble fritidsprogrammet Flyt offisielt åpnet på Fiskå ungdomsskole av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Pedersen og elevrådsleder Oskar Skjelbred Pettersen.
  19.08.2022
 • nyhetsbilde
  Fritidsprogrammet Flyt kommer til Kristiansand
  Elever ved tre ungdomsskoler i Kristiansand får mulighet til å delta i programmet Flyt, et fritidsprogram utarbeidet av Kronprinsparets Fond i samarbeid med ungdom og fagfolk.
  17.08.2022
 • nyhetsbilde
  Kvalifiserer unge mens de jobber
  Gjennom programmet Flere i arbeid samarbeider Kristiansand kommune med flere partnere om et pilotprosjekt som gjør det mulig for unge å kvalifisere seg eller ta fagbrev i bedriften de jobber i større grad enn før.
  01.07.2022
 • nyhetsbilde
  – Strålende resultater fra Ternevigprosjektet
  Arbeidssøkere uten formell fagutdannelse har fått mulighet til å prøve seg innen helse- og omsorgsyrket. Nesten tre fjerdedeler har fått tilbud om jobb etter å ha arbeidet bare fire måneder på Ternevig omsorgssenter.
  17.06.2022
 • nyhetsbilde
  Vil hjelpe flere til å få seg jobb i kommunen
  Kommunen trenger arbeidskraft og må finne flere måter å rekruttere på, sier Martin Benestad Vestergaard som er nyansatt som rådgiver i kommunen.
  03.06.2022
 • nyhetsbilde
  Flere i arbeid får solid pengestøtte fra Sparebankstiftelsen SR-bank
  Programmet Flere i arbeid får 1,6 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank. Pengestøtten gjør at programmet kan levere gode verktøy som vil komme både bedrifter og arbeidstakere til gode.
  20.05.2022
 • nyhetsbilde
  Flere i arbeid bidro på LEIDA-konferanse
  Kristiansands program Flere i arbeid var representert på LEIDA-konferansen 4. april.
  08.04.2022
 • nyhetsbilde
  Kommuner på Agder sammen om å få flere i arbeid
  Nylig deltok representanter fra prosjektet Kommunen som arbeidsgiver på en samling på Rosfjord Strandhotell i regi av KS Agder sitt nettverksarbeid Inn i jobb.
  08.04.2022
 • nyhetsbilde
  Idérikdom i workshop med unge
  8. mars arrangerte Flere i arbeid en workshop med fire unge i alderen 21-30 som har erfaringer med brudd og omveier i utdanningsløpet. Det ble en kveld preget av brennende engasjement og stor idérikdom.
  15.03.2022
 • nyhetsbilde
  Vil hjelpe unge inn i arbeid
  Marianne Stray Aas er prosjektleder for ett av de sju prosjektene i storsatsingen Flere i arbeid. Prosjektet hun leder kalles yrkesrettede utdanningsvalg og retter seg først og fremst mot elever i ungdomsskolen.
  31.01.2022
 • nyhetsbilde
  Workshop med frivillige og ideelle organisasjoner
  Relasjoner, tid, tett oppfølging og bedre samhandling på tvers av systemene er noe av det som må til for å for å lykkes med å få flere unge ut i arbeid.
  19.01.2022
 • nyhetsbilde
  Innholdsrik oppstart med Comte Bureau
  Mandag 6. desember var det oppstartmøte for prosjektet som inntil videre heter “Mer treffsikker innsats for arbeidsinkludering”. Prosjektet har fått støtte fra StimuLab-ordningen.
  08.12.2021
 • nyhetsbilde
  Inngår kontrakt med Comte Bureau
  Kristiansand kommune har valgt designbyrået Comte Bureau til å bistå med innovasjonsprosesser i programmet Flere i arbeid. Kontraktsigneringen fant sted 23. november.
  24.11.2021
 • nyhetsbilde
  Signerer samarbeidsavtale med Flyt
  Kristiansand kommune inngår et samarbeid med programmet Flyt som er en del av Kronprinsparets Fond. Selve kontraktsigneringen finner sted onsdag 24. november på Rådhuset.
  22.11.2021
 • nyhetsbilde
  StimuLab har troa på Flere i arbeid
  Kristiansand var ett av sju offentlige innovasjonsprosjekter som fikk tildelt penger og ressurser fra StimuLab-ordningen i 2021.
  17.09.2021
 • nyhetsbilde
  En god start for Flere i arbeid
  Nylig møttes programgruppen fra Flere i arbeid for første gang fysisk til et oppstartsseminar på Jegersberg gård.
  06.09.2021
 • nyhetsbilde
  Hun skal lede Flere i arbeid
  Ingelill Lærum Pedersen er den som skal lede storsatsingen Flere i arbeid, et program som strekker seg over fem år. Som navnet tilsier, handler det om å få flere i arbeid.
  01.06.2021
 • nyhetsbilde
  Kristiansandsinnlegg på kommunalpolitisk toppmøte
  Kommunedirektør Camilla B. Dunsæd bidro i dag på kommunalpolitisk toppmøte under temaet «Ung og innafor». Hun fortalte om Kristiansands-programmet «Flere i arbeid» som nå er i støpeskjeen.
  02.03.2021