Gjeldsrådgivning

KORT FORTALT

 • Tjenesten er gratis og tilbys innbyggere i Kristiansand kommune.
 • Tjenesten skal gi privatpersoner råd og veiledning i økonomiske forhold.
 • Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Nyttige linker:

Økonomi- og gjeldsrådgivning (nav.no)

Hva slags hjelp kan du få?
 • Informasjon om ansvar, rettigheter og plikter.
 • Bistand til å sette opp et budsjett i henhold til gjeldende livsoppholdssatser.
 • Bistand til å vurdere dine muligheter til å betjene din gjeld.
 • Bistand i saker om tvangsfullbyrdelse, herunder utleggstrekk, tvangssalg og lignende.
 • Bistand til å søke namsmannen om gjeldsordning. Det forutsettes at du oppfyller gjeldsordningslovens bestemmelser. 
 • Utgangspunktet for gjeldsrådgivning er at gjeld skal tilbakebetales. Gjeldsrådgiver kan ikke endre betingelsene ved din utestående gjeld, herunder renter, omkostninger, redusere krav og lignende. Gjeldsrådgivningstjenesten kan ikke gi lån eller garantere for lån.
 • Dersom du har utfordringer knyttet til avhengighet, vil vi råde deg til å kontakte fastlege for bistand. Utfordringer med rus/pengespill/gambling kan føre til økonomiske problemer.
 • Det er viktig å søke hjelp i tide. Bruk søknadskjemaet, som du finner under, så kan vi best hjelpe deg.
Hvordan søker du?

Du må legge inn opplysninger om deg selv i vårt sakssystem.

Registrer deg her

Etter at du har registrert deg vil du få tilsendt et brev og deretter tilbys du et møte. Du kan allerede nå starte med å fremskaffe relevant dokumentasjon/papirer som er nødvendig for saksbehandling.

Følgende må leveres:

 • Dine skattemeldinger for de siste 3 år.
 • Oversikt/navn alle inkassoselskap og andre kreditorer du vet om (eget ark).
 • Utskrift fra Gjeldsregisteret.com.
 • Siste tre lønnsslipper fra arbeidsgiver eller fra NAV dersom du mottar stønad fra NAV.
 • Kontoutdrag de siste 3 måneder.
 • Kopi av husleiekontrakt.
 • Dokumentasjon på mottatt bostøtte hvis du mottar slik støtte.
 • Opplysninger om motorvogner, båter og andre verdi gjenstander som du eier, dvs merke, type, årsmodell og antatt salgsverdi.

Har du barn må du også dokumentere:

 • Dokumentasjon på mottatt barnetrygd.
 • Dokumentasjon på utgifter barnehage/SFO.

Delt foreldreansvar:

 • Dokumentasjon på mottatt barnebidrag.
 • Dokumentasjon på betalt barnebidrag.
 • Samværsavtaler med barn.
 • Reiseutgifter i forbindelse med samvær.

Eier du bolig må du også dokumentere:

 • Dokumentasjon på boliglån, startlån som viser betalingsplan og gjeld pr. i dag.
 • Kopi av regning Avfall Sør.
 • Kopi av regning kommunale eiendomsavgifter.
 • Kopi av regning bolig forsikring.
 • Kopi av regning innboforsikring.
 • Kopi av regning fellesutgifter.
Hvordan arbeider vi?

Gjeldsrådgivning forutsetter et samarbeid mellom deg som søker og gjeldsrådgiveren.

Det er viktig at du gir fullstendige og riktige opplysninger om din økonomiske situasjon til gjeldsrådgiver for at vi skal kunne hjelpe deg.

Du må selv bidra aktivt i saksbehandlingen.

Gjeldsrådgivningstjenesten i Kristiansand kommune overtar ikke ansvaret for noen av dine økonomiske forhold.

Kontakt innbyggertorget

Besøksadresser:

Innbyggertorg i Kristiansand
Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Innbyggertorg på Tangvall
Rådhusveien 1, 4640 Søgne

Innbyggertorg på Nodeland
Songdalsvegen 53, 4645 Nodeland

Telefon: 38 07 50 00
E-post: post.gjeldsradgivning@kristiansand.kommune.no
(ikke send fortrolige opplysninger eller sensitiv informasjon på vanlig e-post)

 

Ved henvendelse på e-post:

Ønsker du at vi skal ta kontakt med deg, må du opplyse på hvilken måte vi kan nå deg på. Legg gjerne ved et telefonnummer. 

Ønsker du å sende en søknad om gjeldsrådgivning, ber vi deg fylle ut søknadsskjema som du finner under fanen Hvordan søker du?

Send sikker post til kommunen:
Med eDialog sender du post på en sikker og trygg måte til kommunen:

Send sikker post (eDialog)