Gjeldsrådgivning

KORT FORTALT

 • Gjeldsrådgiving er for deg som har problemer med å betale tilbake gjeld og regninger
 • Du får hjelp til økonomisk rådgiving slik at du kan styre økonomien din selv
 • Tilbudet er for innbyggere i Kristiansand kommune og er gratis
 • Du kan søke om hjelp til gjeldsrådgivning på denne siden
Hvem kan søke tilbudet?

Du kan søke om økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning dersom du:

 • Har problemer med å betale tilbake gjelden din
 • Har problemer med å betale regningene dine
 • Er bosatt og registrert i folkeregisteret i Kristiansand kommune
Hva slags hjelp kan du få?
 • Vi kan kartlegge og lage en oversikt over all gjelden din
 • Vi kan sette opp et budsjett for deg
 • Vi kan gi tips og råd om hvordan du kan få mindre utgifter og hva du må prioritere å betale når pengene ikke strekker til
 • Vi kan kontakte dine kreditorer og be om betalingsutsettelse for kortere eller lengre tid og/eller gjøre avtale om delvis eller full nedbetaling med dem som du skylder penger
 • Vi kan hjelpe deg med å søke om gjeldsforhandlinger. Forutsetningen er at du oppfyller Gjeldsordningslovens bestemmelser.
Hvordan søker du?

Du må legge inn opplysninger om deg selv i vår database.

Registrer deg her

Etter at du har registrert deg vil du bli tilskrevet og i etterkant innkalt til et møte.
Du kan allerede nå starte med å fremskaffe relevant dokumentasjon/papirer som vi må ha:

 • Dine selvangivelser for siste 3 år
 • Kopi av husleiekontrakt eller dokumentasjon på betalt husleie
 • Siste tre lønnsslipper fra arbeidsgiver eller fra NAV dersom du mottar stønad fra NAV
 • Dokumentasjon på mottatt bostøtte hvis du mottar slik støtte
 • Nedbetalingsplan på alle boliglån dersom du eier bolig
 • Regning på kommunale avgifter og renovasjon dersom du eier bolig
 • Kopi av forsikringsbevis dersom du eier bolig
 • Dokumentasjon på mottatt eller betalt barnebidrag
 • Samværsavtaler med barn
 • Dokumentasjon på betalt barnehage/SFO
 • Opplysninger om motorvogner, båter og andre verdi gjenstander som du eier, dvs merke, type, årsmodell og antatt salgsverdi

Eier du bolig skal også følgende papirer leveres:

 • Kontoutdrag de siste 3 måneder
 • Oversikt/navn alle inkassoselskap og andre kreditorer (eget ark)
 • Dokumentasjon på boliglån, startlån som viser betalingsplan og gjeld pr. i dag
 • Kopi av regning Avfall Sør
 • Kopi av regning kommunale Eiendomsavgifter
 • Kopi av regning bolig forsikring
 • Kopi av regning fellesutgifter

Liste til utskrift

Hvordan arbeider vi?

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning forutsetter et samarbeid mellom deg som søker og gjeldsrådgiveren. Det er viktig at du gir fullstendige og riktige opplysninger om din økonomiske situasjon til gjeldsrådgiver for at vi skal kunne hjelpe deg.

Følgende fremgangsmåte er vanlig:

 • Vi kartlegger økonomien din og får oversikt over all gjelden du har
 • Når gjelden er kartlagt vurderer vi din evne til å kunne betjene gjelden
 • Vi kan foreslå tiltak og løsninger på grunnlag av de opplysningene du har gitt oss og de opplysningene vi har fått gjennom kartlegging av din gjeld

Kontakt innbyggertorget

Besøksadresser:

Innbyggertorg i Kristiansand
Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Innbyggertorg på Tangvall
Rådhusveien 1, 4640 Søgne

Innbyggertorg på Nodeland
Songdalsvegen 53, 4645 Nodeland

Telefon: 38 07 95 00
E-post: post.gjeldsradgivning@kristiansand.kommune.no
(ikke send fortrolige opplysninger eller sensitiv informasjon på vanlig e-post)

Send sikker post til kommunen:
Med eDialog sender du post på en sikker og trygg måte til kommunen:

Send sikker post (eDialog)