Gjeldsrådgivning

KORT FORTALT

 • Tjenesten er gratis og tilbys innbyggere i Kristiansand kommune.
 • Tjenesten skal gi privatpersoner råd og veiledning i økonomiske forhold.
 • Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Vennligst les informasjonen på denne siden før du sender inn søknad om gjeldsrådgivning.

Ta gjerne kontakt med gjeldsrådgivningstjenesten om du har spørsmål etter at du har lest informasjonen. 

Du kan ringe vårt sentralbord på telefon 380 75 000 og spørre etter en gjeldsrådgiver.

 

Hva slags hjelp kan du få?
 • Informasjon om ansvar, rettigheter og plikter.
 • Bistand til å sette opp et budsjett i henhold til gjeldende livsoppholdssatser.
 • Bistand til å vurdere dine muligheter til å betjene din gjeld.
 • Bistand i saker om tvangsfullbyrdelse, herunder utleggstrekk, tvangssalg og lignende.
 • Bistand til å søke namsmannen om gjeldsordning. Det forutsettes at du oppfyller gjeldsordningslovens bestemmelser. 
 • Utgangspunktet for gjeldsrådgivning er at gjeld skal tilbakebetales. Gjeldsrådgiver kan ikke endre betingelsene ved din utestående gjeld, herunder renter, omkostninger, redusere krav og lignende. Gjeldsrådgivningstjenesten kan ikke gi lån eller garantere for lån.
 • Dersom du har utfordringer knyttet til avhengighet, vil vi råde deg til å kontakte fastlege for bistand. Utfordringer med rus/pengespill/gambling kan føre til økonomiske problemer.
 • Det er viktig å søke hjelp i tide. Bruk søknadskjemaet, som du finner under, så kan vi best hjelpe deg.
Hvordan søker du?

I Kristiansand kommune er gjeldsrådgivning en del av tjenestetilbudet ved Innbyggertorg. Du kan ringe vårt sentralbord på telefon 38 07 50 00 dersom du ønsker å snakke med en gjeldsrådgiver.

Før vi kan veilede deg om din økonomiske situasjon ber vi deg søke om gjeldsrådgivning på denne siden, samt sende inn nødvendig dokumentasjon.

Søknadsskjemaet vårt er digitalt. Det betyr at du må logge deg inn med BankID eller tilsvarende, fylle ut søknadsskjemaet og sende det inn.

Når du har sendt inn søknaden blir den registrert i vårt saksbehandlingssystem.

Du vil innen kort tid få tilsendt et brev til din digitale postkasse. I brevet ber vi deg om å fylle ut en fullmakt og fremskaffe nødvendig dokumentasjon innen 14 dager.

Vennligst ta kontakt om du trenger lengre tid til å fremskaffe dokumentasjonen.

Her finner du en oversikt over dokumentasjonen du vil bli bedt om å sende inn/levere til saken din:

 • Dersom du har verge ber vi deg sende kopi av vergefullmakt.
 • Dersom du har andre som hjelper deg, som du ønsker at vi skal snakke med, må du sende med samtykke/fullmakt om at du tillater dette.
 • Dine skattemeldinger for de siste 3 år (ikke skatteoppgjør).
 • Oversikt/navn alle inkassoselskap og andre kreditorer du vet om (eget ark).
 • Utskrift fra Gjeldsregisteret.com.
 • Siste tre lønnsslipper fra arbeidsgiver eller fra NAV dersom du mottar stønad fra NAV.
 • Kontoutdrag de siste 3 måneder.
 • Kopi av husleiekontrakt.
 • Dokumentasjon på mottatt bostøtte hvis du mottar slik støtte.
 • Opplysninger om motorvogner, båter og andre verdigjenstander som du eier, dvs merke, type, årsmodell og antatt salgsverdi.

Har du barn må du også dokumentere:

 • Dokumentasjon på mottatt barnetrygd.
 • Dokumentasjon på utgifter barnehage/SFO.

Delt foreldreansvar:

 • Dokumentasjon på mottatt barnebidrag.
 • Dokumentasjon på betalt barnebidrag.
 • Samværsavtaler med barn.
 • Reiseutgifter i forbindelse med samvær.

Eier du bolig må du også dokumentere:

 • Kopi av nedbetalingsplan og gjeld pr. i dag for alle boliglån, herunder startlån.
 • Kopi av regning Avfall Sør.
 • Kopi av regning kommunale eiendomsavgifter.
 • Kopi av regning bolig forsikring.
 • Kopi av regning innboforsikring.
 • Kopi av regning fellesutgifter.

Du vil få informasjon om hvor dette skal sendes/leveres i brevet du får fra oss.

I Kristiansand kommune er Dokumentsenteret ansvarlig for kommunens post, registrering i vårt saksbehandlingssystem og arkiv. Gjeldsrådgivningstjenesten vil derfor ikke ha tilgang til dokumentasjonen din før den er behandlet av dokumentsenteret, uavhengig av om du sender dokumentasjonen i post eller leverer den til kommunen. Hvor lang tid dette tar avhenger av ekstern og/eller intern postgang, samt saksbehandlingstid ved dokumentsenteret.

Dersom du har søkt om gjeldsrådgivning, men ikke svart på våre brev om nødvendig dokumentasjon, vil saken din avsluttes.

Når søknad og fullstendig dokumentasjon er registrert, vil vi kontakte deg for å avtale tidspunkt for en samtale.

HER KAN DU SENDE INN SØKNAD OM GJELDSRÅDGIVNING

Send søknad

Personvernerklæring

Om du har spørsmål eller trenger hjelp til fylle ut søknaden, må du gjerne ta kontakt med gjeldsrådgivningstjenesten ved å ringe sentralbordet på telefon 380 75 000 og spørre etter en gjeldsrådgiver.

Ved spørsmål om digital postkasse kan du følge linken:

Norge.no | Veiviser til offentlige tjenester på nett

Informasjon fra Norge.no: Du er selv ansvarlig for å gjøre deg kjent med innholdet i post det offentlige har sendt deg. Frister gjelder fra den dagen det offentlige har varslet deg om at du har mottatt post.

Dersom du ikke har mottatt varsel, kan du sjekke opplysningene du har registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret ved å logge inn på Dine kontaktopplysninger. Her klikker du av for at du ønsker å bli varslet på SMS eller e-post.

Dersom du har reservert deg mot digital postkasse, vil du motta brevet i postkassen din. Det vil ta noe lengre tid.

Hvordan arbeider vi?

Gjeldsrådgivning forutsetter et samarbeid mellom deg som søker og gjeldsrådgiveren.

Det er viktig at du gir fullstendige og riktige opplysninger om din økonomiske situasjon til gjeldsrådgiver for at vi skal kunne hjelpe deg.

Du må selv bidra aktivt i saksbehandlingen.

Gjeldsrådgivningstjenesten i Kristiansand kommune overtar ikke ansvaret for noen av dine økonomiske forhold.

Nyttige lenker og informasjon

NAV - nasjonal rådgivningstjeneste

NAV har en nasjonal rådgivningstjeneste på nett og telefon. Her får du enkle råd om hva du selv kan gjøre. 

Økonomisk råd og veiledning(NAV.no)

I Kristiansand kommune tilbyr NAV Kristiansand økonomisk råd- og veiledning.

Ta kontakt med NAV om hvordan du søker på denne tjenesten.

 

Utlegg

Du kan selv svare på varsel om utleggsforretning eller klage på utleggstrekk på nettsidene til innkrever.

NAV Innkreving

Statens innkrevingssentral (SISMO) 

Skatteetaten 

Kommunal inkasso  

Namsmannen i Agder 

 

Livsoppholdssatser

Her finner du gjeldende livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning: Livsoppholdssatser - regjeringen.no

 

E-post

Dersom du vil søke om gjeldsrådgivning ber vi om at du bruker vårt søknadsskjema, se Hvordan søker du? over.

Du kan sende en e-post dersom du ønsker å komme i kontakt med gjeldsrådgivningstjenesten. Vi vil kontakte deg så snart vi har mulighet.

Vi ber om at du skriver fullt navn og på hvilken måte vi kan nå deg på, for eksempel et telefonnummer.

Vennligst ikke send fortrolige eller sensitive opplysninger om deg selv eller andre på e-post. Send heller ikke dokumentasjon.

E-post registreres ikke automatisk i vårt saksbehandlingssystem og sensitive opplysninger kan komme på avveie.

E-post: post.gjeldsradgivning@kristiansand.kommune.no

 

Sikker post (eDialog) til Gjeldsrådgivningstjenesten

Du kan bruke sikker post (eDialog) til å sende dokumentasjon  etter at vi har bedt deg om det, dersom du ikke ønsker å sende dokumentasjonen i post eller levere det selv.

Sikker post (eDialog) vil bli registrert i vårt saksbehandlingssystem.

Vennligst ikke bruk sikker post (eDialog) til å søke om gjeldsrådgivning.

Vi vil be deg om å sende inn søknad på vårt søknadsskjema.

Send sikker post (eDialog)

Hvordan kommer du i kontakt med gjeldsrådgivningstjenesten

Gjeldsrådgivningstjenesten er en del av tjenestetilbudet ved Innbyggertorg.

 

Du kan ringe sentralbordet og spørre etter en gjeldsrådgiver. Du kan be om at det blir lagt igjen beskjed om ingen rådgiver er ledig. Vi vil kontakte deg innen kort tid. Ring sentralbordet på telefon 38 07 50 00.

 

Du kan få generell informasjon om gjeldsrådgivningstjenesten ved Innbyggertorg på følgende besøksadresser:

Innbyggertorg i Kristiansand
Rådhusgata 18
4611 Kristiansand

Innbyggertorg på Tangvall
Rådhusveien 1, 4640 Søgne

Innbyggertorg på Nodeland
Songdalsvegen 53, 4645 Nodeland