NAV Kristiansand

Sosiale tjenester og veiledning

Du kan søke om sosialhjelp og sende inn dokumentasjon på nav.no  

Dersom du ikke har mulighet til å benytte digital løsning og trenger å søke manuelt – henvend deg til NAV Kristiansand eller våre Innbyggertorg på Tangvall eller Nodeland.

Besøksadresser

NAV i Kvadraturen:
Gyldengården, Gyldenløves gate 23, Kristiansand.

Innbyggertorget på Tangvall:
Rådhusveien 1, 4640 Søgne.

Innbyggertorget på Nodeland:
Songdalsvegen 53, 4645 Nodeland.