Drop-in livsmestring

 

  • Vi kan tilby samtaler, veiledning og praktisk hjelp til deg som har utfordringer med å mestre hverdagen. Vi har eget tilbud for pårørende.
  • Tjenesten er for deg over 25 år. Er du under 25 år, ta kontakt med Lavterskel for ungdom
  • Tjenesten er gratis og vi har taushetsplikt.

Drop-in

Drop-in er et lavterskeltilbud for deg som har utfordringer med å mestre hverdagen. Med oss kan du snakke om psykisk helse, belastninger, ensomhet, sorg, livsmestring, livskriser, m.m. Vi setter ikke opp avtaler, og du trenger ikke henvisning. Her kan du møte opp eller ringe i åpningstiden. 

Vårt mål er at vi sammen kan finne gode løsninger på utfordringer du har.
Vi vil kunne bistå deg i å finne best mulig tiltak for at du skal kunne nå dine mål, og har god oversikt over andre lokale tilbud. 

Lokale tilbud

ATROP støtte og ettervernsenter tilbyr oppfølging, samtalegrupper, relasjonskurs, mestringskurs for pårørende, arbeidstreningstiltak og likepersonsarbeid.

A-larm er en bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. De tilbyr mentorordning, likepersonsarbeid, kurs og aktivitets- og samtalegrupper. 

Alternativ til Vold er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. De tilbyr behandling til alle medlemmer av familien, både utøver og voldsutsatte. De har individuelle samtaler og gruppeterapi.

Angstringen har en selvhjelpsgruppe som møtes tirsdager og torsdager kl 18.00 på Energiverket. Plass tildeles til deltakere etter samtale.

Al-Anon familiegrupper er et verdensomspennende fellesskap med formål å hjelpe rusavhengiges familier. De tilbyr åpne grupper siste mandag i måneden kl 19 i Lund kirke.

Blå Kors er en felleskristen, diakonal organisasjon for mennesker som av ulike årsaker sliter i hverdagen. De tilbyr arbeidstrening, varig tilrettelagt arbeid, Tidgivere, familiestøtte ved Barnas Stasjon, aktiviteter og ferietilbud for familier.

DNT (Den Norske Turistforening) har ulike turtilbud for alle uavhengig av nivå og alder, samt kurs innenfor friluftsliv.

Detfinneshjelp er et behandlingstilbud for personer over 18 år med seksuell interesse for barn, som har en selvidentifisert risiko, og som ønsker hjelp til å unngå å handle på sin seksuelle interesse.

Familievernkontoret tilbyr gratis parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd, samt grupper for kvinner utsatt for partnervold, grupper ved vanskelige samlivsbrudd og behandlingstilbud for familier der det har forekommet seksuelle overgrep. Du trenger ikke henvisning.

Fermate Sør tilbyr sjelesorg for alle uavhengig av tro og livssyn. De hjelper den enkelte og familier til å ta egne, gode valg og ansvar for sine liv. Deres møte med mennesker og veiledningen er basert på kristen tro og etikk.

Frelsesarmeen tilbyr Home-Start Familiekontakt, oppfølging og arbeidstrening.

Frivilligsentral har ulike tilbud i Randesund/Tveit, Søgne og Songdalen hvor de tilbyr møteplasser og aktiviteter.

Foreldreveiledning i grupper (ICDP). Familiens hus tilbyr et program hvor man møter andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Deltakerne vil i de fleste tilfeller få veiledning på sitt eget morsmål.

Hjelp oss å hjelpe Vest Agder en organisasjon som hjelper vanskeligstilte mennesker. Alle kan få hjelp. De har gratis butikk, åpen café og et uteteam som hjelper bostedsløse og rusmisbrukere med mat, drikke, klær, m.m.

Ivareta er en organisasjon for alle som er berørt av andres rusbruk. De har pårørendekontakt og et nettverk av likepersoner.

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) er jobber for mer flerkulturelt fellesskap, for likeverd, omsorg og vennskap mellom alle mennesker i Norge, uansett kulturbakgrunn, språk eller religion. De tilbyr aktiviteter, grupper og sosiale sammenkomster for ulike målgrupper.

Krisesenteret har tilbud til kvinner, menn og deres barn. Tilbudene retter seg mot mennesker som er utsatt for vold, eller trusler om vold fra mennesker i nær relasjon. De tilbyr samtaler og botilbud, dersom du har behov for beskyttelse. Tilbudene er gratis. 

Kirkens Bymisjon tilbyr arbeidstiltak, møteplass med flerkulturelt fellesskap, flerkulturelle aktiviteter, Gatejurist for de som er i aktiv rus og fritidstilbud for mennesker i rusrehabilitering.

LEVE Agder tilbyr samtaler med etterlatte og berørte ved selvmord.

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse tilbyr samtaler på telefon.

Mental Helse Agder tilbyr hjelpetelefon, arbeidslivstelefon, foreldresupport, likepersonsarbeid og nettjenesten Sidetmedord. Mental Helse Agder arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud.

Nok.Agder (tidligere SMSO) er et hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. De tilbyr enesamtaler og grupper, samt sosiale aktiviteter for ulike målgrupper. 

NKS Veiledningssenteret for pårørende er et gratis og lavterskeltilbud for alle som har noen de er glad i som sliter med rus og/eller psykiske lidelser. De tilbyr samtaler, grupper og kurs. 

ProLar Nett arbeider med brukermedvirkning på system- og individnivå. De bistår med råd og veiledning til LAR-brukere. 

Redd Barna tilbyr blant annet "En god nabo" hvor nylig bosatt familier med flyktningbakgrunn blir kjent med frivillige som bidar til å gjøre overgangen til det norske samfunnet litt lettere for barn og familier som er helt nye i landet.

Ressurssenter Unik er en tverrkirkelig organisasjon som jobber for å bedre hverdagen for barn og barnefamilier. De tilbyr bursdagsfeiring, aktivitetssenter, småbarnstreff, gruppe for aleneforeldre og ressursbank ved akutte behov.

RIO ReStart er er et rehabiliteringstilbud for de som har gjennomført rusbehandling eller soning, og som ønsker rusfrihet, arbeid og et verdig liv. De tilbyr dagtilbud med jobbfokus, arbeidstrening, kurs og selvutvikling.

ROM Agder er et brukerstyrt senter innen psykisk helse og avhengighet. De tilbyr informasjons- og kursvirksomhet og likepersonsarbeid.

Røde Kors tilbyr aktiviteter innen blant annet Besøksvenn, Flyktningguide, Vitnestøtte, PUFF samtalegruppe, Seniorgruppa, Jenter og aktivitet (JOA), Ferie for alle, Norsktrening, Leksehjelp, Nabotreff, Pusterom og Barnas Røde Kors (BARK). Dersom du ønsker å bli frivillig, kan du gå inn her.

Sammensenteret er et lavterskeltilbud for medmennesker med store rusproblemer. De tilbyr matservering, Helse&Velvære -  med tilbud om hårklipp, nakke-/skuldermassasje, NADA-øreakupunktur og fotpleie, treningsrom, samt aktivitetsdag med hobbysysler. 

Shalam tilbyr ulike kafetilbud, arbeidstrening, aktivitet, samtalegrupper og treningsrom. De bistår også med hjelp til flytting, nedvask og andre småjobber til rimelige priser.

Selvhjelp Norge tilbyr informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp, samt bidra til etablering, utvikling og forankring av selvhjelpsarbeid lokalt. De formidler kontakt med lokale selvhjelpsgrupper.

Sorggrupper med ulike utfordringer knyttet til dødsfall, samlivsbrudd, etterlatte ved selvmord, og andre tapsopplevelser. Det finnes grupper både for barn, ungdom og voksne.

 

Hjelpetelefoner

Bydelsmødrene er en hjelpetelefon som kan bistå på 24 ulike språk. I tillegg til en prat kan bydelsmødrene hjelpe deg med å oversette brev og nyheter, søke støtte fra for eksempel NAV, og henvise deg til offentlige tjenester som kan hjelpe deg. Aktuelle språk: arabisk, berbisk, bosnisk, dari/farsi, engelsk, fransk, hindi, koreansk, kroatisk, kurdisk, litauisk, mandarin, pashto, punjabi, rumensk, serbisk, somali, spansk, tamil, tigrinja, tyrkisk, ungarsk, urdu og wollof. Alle bydelsmødrene snakker også norsk.

For Fangers Pårørende (FFP) er en organisasjon for pårørende til noen som sitter i varetekt, fengsel eller som gjennomfører straff i samfunn. De tilbyr telefonsamtaler og digitale samtaler.

Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte har åpent døgnet rundt, alle dager i året. Tilbudet er også for pårørende.

Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Du kan ringe, skrive melding eller chatte. 

Pårørendesenteret i Stavanger tilbyr råd og veiledning for pårørende på telefon og chat.

Pårørendesenteret i Oslo (PIO) tilbyr samtaler over telefon.

ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) tilbyr råd og veiledning via chat, e-post eller personlige samtaler. De har et selvhjelpsprogram og podkast.

Røde Korstelefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse tilbyr informasjon og veiledning rundt tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold.

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) tilbyr råd og veiledning via chat, telefon og e-post.

Spillavhengighet tilbyr individuelle samtaler, gruppemøter, forelesninger og har kontakttelefon hvor de lytter og gir hjelp.

Hva kan du gjøre selv?

Husk at fysisk, psykisk og sosial helse påvirkes av hverandre og henger sammen. Meningsfull og positiv sosial kontakt, tilstrekkelig fysisk aktivitet og nok søvn er viktige byggesteiner for alle.

Det finnes en rekke selvhjelpsressurser for deg som vil komme i gang med en endring. Her er et utvalg vi kan anbefale:

Nettsider

helsenorge.no/baredu  

iFightDepression-verktøyet    

psykologiskveiledning.com 

kognitiv.no 

folelseskompasset.no

mentalhelse.no

dinutvei.no

frivillig.no

vergemal.no

 

Apper 

Depresjonsappen 

Depresjonsappen er logisk oppbygd og har et flott design. Det gjør den enkel å bruke for deg som vil bli bedre av depresjon. Den er interaktiv og dynamisk slik at det du svarer bestemmer hvilke oppgaver du får videre. Det faglige innholdet fremstilles på en enkel og brukervennlig måte for å gi deg den beste hjelpen. 

iOS - iPhone  

Android  

Littsint

Littsint er et selvhjelpsverktøy for foreldre som ønsker å mestre sinne overfor barna bedre. Littsint bygger på erfaringer fra samtaler med 800 foreldre som ønsket hjelp til bedre mestring av sinne.

Littsint appen er utviklet av psykologspesialist og kognitiv veileder Steinar Sunde ved familievernkontoret i Molde, med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

iOS - iPhone   

Android  

Mindfullness

Start din reise til en mer avslappet og balansert sinnstilstand med mindfulness-appen. Uansett om du er erfaren eller nybegynner i meditasjon, hjelper vi deg til å bli mer tilstede og oppmerksom i hverdagen din.

iOS - iPhone 

Android 

SMART-verktøykasse fra RVTS

SMART er en verktøykasse for å hjelpe veteraner og andre som arbeider i kriseområder med stressmestring.

Appen gir deg en rekke verktøy for kognitiv atferdsterapi utviklet av det australske veterandirektoratet. Du kan bruke verktøyene for å måle og teste dine fysiske, kognitive og følelsesmessige reaksjoner på stress. Dette kan være nyttig for å håndtere stress i forbindelse med oppdrag og for overgang til sivilt liv etter tjeneste.

Du kan også bruke verktøyene regelmessig for å forbedre din evne til å mestre stress. Appen lar deg sette mål og hjelper deg med å måle din mestringsevne over tid.

iOS - iPhone 

Android

 

Podkast

Noia 

En podkastserie om panikkangst spesielt og angst generelt. Vi snakker om hva angst er, angsten for angsten, tvang, og hva man kan gjøre som pårørende for å nevne noe.

I sesong 2 som begynner høst 2018 snakker vi blant annet om åpenhet, PTSD, frykten for å bli avslørt og vedvarende angst for å nevne noe.

Hos Peder   

Psykolog Peder Kjøs møter mennesker som på hver sin måte trenger hjelp til å takle livets utfordringer. Ny episode hver mandag.

RIO-podden

Podkast med temaer som behandling, politi, minoritet og straff.

Selvmordspodden

I Selvmordspodden ønsker de å få mer åpenhet om selvmord, og målet er #ikke1til! De har valgt å ha hovedfokus på unge menn som er usynlig deprimerte - det vil si - ingen vet om at de sliter med slike tanker og klarer ikke snakke om det.

Uforstyrra

Podkast med erfaringshistorier om spiseforstyrrelser.

Webpsykologene   

  • Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest
  • Pastoren og psykologen - livssynsdebatt
  • Store spørsmål til frokost med WebPsykologen   

Tilbud via drop-in

Kurs  

1. Kurs i depresjonsmestring (KID)

2. Kurs i belastningsmestring (KIB)

3. Kurs i hverdagsmestring av angst

4. For trang maske

5. Nettverkssamtaler

6. Assistert selvhjelp Ta kontakt for å få koder og veiledning på drop-in.

7. Sinnemestringskurs

8. Mestringskurs for pårørende

9. Mestringskurs for pårørende for rusavhengige

10. Sorggrupper

11. Økonomikurs

Pårørendetilbud

Vi har ulike tilbud deg som er pårørende. Her kan du finne mer informasjon om kommunens tilbud til pårørende.

I tillegg har vi en god oversikt over andre aktuelle tilbud.

Sammen finner vi ut hva som er riktig tilbud for deg for at du skal nå ditt mål.

Åpningstider drop-in for pårørende uavhengig av hvem du er pårørende til: torsdager kl 10.00-15.00. Sted: Tangen 8, 4608 Kristiansand (Aquarama, første etasje).

Video:

Kontaktinformasjon

Drop-in:

Gyldenløvesgate 23, 1. etasje. 4611 Kristiansand.

Åpningstid:
Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 09.00 - 15.00, tirsdag kl.11.00 -15.00.     

Telefontid: Mandag til fredag kl 09.00 - 15.00. Telefon: 464 41 173.

E-post til drop-in.

 

Mandag har vi også åpent:
Innbyggertorg på Nodeland, kl 09.00 - 11.30. Telefon: 464 41 173 
Helsehuset, 3. etasje på Tangvall, kl 12.00 - 15.00. Telefon: 464 41 173

Drop-in for pårørende:

Aquarama 8, 4608 Kristiansand. Vi holder til i første dør til høyre etter hovedinngangen. Telefon: 464 41 173. Åpent torsdager kl 10.00 - 15.00.

E-post til pårørendekontakt. 

 

Avdelingsleder: Monica C. Fronth.

Telefon: 464 24 686