Drop-in Livsmestring

KORT FORTALT

Vi kan tilby samtaler, veiledning og praktisk hjelp til deg som har utfordringer med å mestre hverdagen. Vi har eget tilbud for pårørende.

  • Tjenesten er for deg over 25 år. Er du under 25 år, ta kontakt med Ungdomstjenesten.
  • Tjenesten er gratis og vi har taushetsplikt. Drop-in på Nodeland og Tangvall holder stengt på ubestemt tid grunnet manglende ressurser. 

I ukene 27-30 vil det være redusert bemanning på drop-in grunnet ferieavvikling.

 

Timebestilling på Drop-in  

Fra 1. september blir det mulig å bestille time på Drop-in dersom det er nødvendig for at du skal klare å komme til oss. Dette blir et begrenset tilbud. Drop-in funksjonen vil bli prioritert, det vil si at ved manglende antall ansatte blir timeavtalene nedprioritert, man vil da få en avlysning med tilbud om ny time eller mulighet for å bruke Drop-in. Du er velkommen til å ha med deg noen i samtalen dersom du skulle ønske det. Timebestilling vil bli mulig på mandag, tirsdag og onsdag- vi håper flest mulig vil benytte seg av Drop-in, da vi tenker det er en verdi i å komme når behovet og motivasjonen er sterkt til stede, men vi har forståelse for at noen trenger timeavtale. 

 

Bilde Drop-in livsmestring

Drop-in

Å oppleve at livet byr på utfordringer, er på mange måter en naturlig del av det å være menneske. Noen ganger kan det bli for mye.

Drop-in er et lavterskeltilbud for deg som har utfordringer med å mestre hverdagen. Med oss kan du snakke om psykisk helse, belastninger, ensomhet, sorg, livsmestring, livskriser, m.m. Vi setter ikke opp avtaler, og du trenger ikke henvisning. Her kan du møte opp eller ringe i åpningstiden. 

Vårt mål er at vi sammen kan finne gode løsninger på utfordringer du har. Vi vil kunne bistå deg i å finne best mulig tiltak for at du skal kunne nå dine mål, og har god oversikt over andre lokale tilbud.

Behandling av personopplysninger

Drop-in i media

Mistet sønnen brått - Tom Rune (57) ble reddet av tilbud som vekker oppsikt

Reportasje NRK (innslag nr. 10)

Tilbud via Drop-in

Kurs  

1. Kurs i depresjonsmestring (KID)

2. Kurs i bekymringsmestring

3. For trang maske

4. Nettverkssamtaler

5. Sinnemestringskurs

6. Mestringskurs for pårørende

7. Mestringskurs for pårørende til rusavhengige

8. Sorggrupper

Pårørendetilbud

Vi har ulike tilbud deg som er pårørende. Her kan du finne mer informasjon om kommunens tilbud til pårørende. Du kan også laste ned denne brosjyren om tilbudene.

I tillegg har vi en god oversikt over andre aktuelle tilbud.

Sammen finner vi ut hva som er riktig tilbud for deg for at du skal nå ditt mål.

Åpningstider

Drop-in for pårørende uavhengig av hvem du er pårørende til: Torsdager kl. 09.00-14.00. Sted: Tangen 8, 4608 Kristiansand (Aquarama, første etasje).

Andre tilbud

Lokale tilbud (eksterne lenker)

ATROP støtte og ettervernsenter tilbyr oppfølging, samtalegrupper, relasjonskurs, mestringskurs for pårørende, arbeidstreningstiltak og likepersonsarbeid.

A-larm er en bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. De tilbyr mentorordning, likepersonsarbeid, kurs og aktivitets- og samtalegrupper. 

Alternativ til Vold er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. De tilbyr behandling til alle medlemmer av familien, både utøver og voldsutsatte. De har individuelle samtaler og gruppeterapi.

Angstringen har selvhjelpsgrupper som møtes mellom kl. 18 og 20 i Energiverkets lokaler på Kjøita og i Vågsbygd. Gruppene har mellom fem til ti deltakere, og er lukket til gruppen selv ønsker å ha flere deltakere.

Al-Anon familiegrupper er et verdensomspennende fellesskap med formål å hjelpe rusavhengiges familier. De tilbyr åpne grupper siste mandag i måneden kl 19 i Lund kirke.

Blå Kors tilbyr arbeidstrening, varig tilrettelagt arbeid, Tidgivere, familiestøtte ved Barnas Stasjon, aktiviteter, ferietilbud for familier og lavterskel samtaletilbud som snakkompsyken og snakkommobbing. Kompasset er samtaletilbud for deg mellom 13 og 35 år som har vokst opp i et hjem med alkohol eller andre rusproblemer. 

Den norske kirke tilbyr sjelesorg og samtale med prest eller diakon, samt sorggrupper for ulike grupper.

Den norske turistforening (DNT) har ulike turtilbud for alle uavhengig av nivå og alder, samt kurs innenfor friluftsliv.

Detfinneshjelp er et behandlingstilbud for personer over 18 år med seksuell interesse for barn, som har en selvidentifisert risiko, og som ønsker hjelp til å unngå å handle på sin seksuelle interesse.

Familievernkontoret tilbyr gratis parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd, samt grupper for kvinner utsatt for partnervold, grupper ved vanskelige samlivsbrudd og behandlingstilbud for familier der det har forekommet seksuelle overgrep. Du trenger ikke henvisning.

Fermate Sør tilbyr sjelesorg for alle uavhengig av tro og livssyn. De hjelper den enkelte og familier til å ta egne, gode valg og ansvar for sine liv. Deres møte med mennesker og veiledningen er basert på kristen tro og etikk.

Frelsesarmeen tilbyr Home-Start Familiekontakten, oppfølging og arbeidstrening.

Frivilligsentral har ulike tilbud i Randesund/Tveit, Søgne og Songdalen hvor de tilbyr møteplasser og aktiviteter.

Foreldreveiledning i grupper (ICDP). Familiens hus tilbyr et program hvor man møter andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Deltakerne vil i de fleste tilfeller få veiledning på sitt eget morsmål.

Hjelp oss å hjelpe Vest Agder en organisasjon som hjelper vanskeligstilte mennesker. Alle kan få hjelp. De har gratis butikk, åpen café og et uteteam som hjelper bostedsløse og rusmisbrukere med mat, drikke, klær, m.m.

Ivareta er en organisasjon for alle som er berørt av andres rusbruk. De har pårørendekontakt og et nettverk av likepersoner.

Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) er jobber for mer flerkulturelt fellesskap, for likeverd, omsorg og vennskap mellom alle mennesker i Norge, uansett kulturbakgrunn, språk eller religion. De tilbyr aktiviteter, grupper og sosiale sammenkomster for ulike målgrupper.

Kreftforeningen har ulike tilbud for pasienter og pårørende. Treffpunkt er for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har mistet noen i nær familie uavhengig av diagnose eller sykdom. Kreftforeningens pårørendehjelp er en tjeneste som skal bidra til at du som nærmeste pårørende eller etterlatt får en enklere hverdag.  

Krisesenteret har tilbud til kvinner, menn og deres barn. Tilbudene retter seg mot mennesker som er utsatt for vold, eller trusler om vold fra mennesker i nær relasjon. De tilbyr samtaler og botilbud, dersom du har behov for beskyttelse. Tilbudene er gratis. 

Kirkens Bymisjon tilbyr arbeidstiltak, møteplass med flerkulturelt fellesskap, flerkulturelle aktiviteter, Gatejurist for de som er i aktiv rus og fritidstilbud for mennesker i rusrehabilitering.

LEVE Agder tilbyr samtaler med etterlatte og berørte ved selvmord.

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse tilbyr samtaler på telefon.

Levende gård tilbyr rammene i det enkle livet – nærkontakt med dyr, storslått natur, håndfaste, meningsfylte aktiviteter og riktig ernæring – for å gi våre gjester en ny vår. 

Mental Helse Agder tilbyr hjelpetelefon, arbeidslivstelefon, foreldresupport, likepersonsarbeid og nettjenesten Sidetmedord. Mental Helse Agder arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud.

Nok.Agder (tidligere SMSO) er et hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. De tilbyr enesamtaler og grupper, samt sosiale aktiviteter for ulike målgrupper. 

NKS Veiledningssenter for pårørende er et gratis og lavterskeltilbud for alle som har noen de er glad i som sliter med rus og/eller psykiske lidelser. De tilbyr samtaler, grupper og kurs. 

ProLarNett arbeider med brukermedvirkning på system- og individnivå. De bistår med råd og veiledning til LAR-brukere. 

Pårørendetelefonen (Ivareta) er et anonymt lavterskeltilbud for pårørende berørt av rus og utfordringer med psykisk helse.

Redd Barna tilbyr blant annet "En god nabo" hvor nylig bosatt familier med flyktningbakgrunn blir kjent med frivillige som bidar til å gjøre overgangen til det norske samfunnet litt lettere for barn og familier som er helt nye i landet.

Ressurssenter Unik er en tverrkirkelig organisasjon som jobber for å bedre hverdagen for barn og barnefamilier. De tilbyr bursdagsfeiring, aktivitetssenter, småbarnstreff, gruppe for aleneforeldre og ressursbank ved akutte behov.

RIO ReStart er er et rehabiliteringstilbud for de som har gjennomført rusbehandling eller soning, og som ønsker rusfrihet, arbeid og et verdig liv. De tilbyr dagtilbud med jobbfokus, arbeidstrening, kurs og selvutvikling.

ROM Agder er et brukerstyrt senter innen psykisk helse og avhengighet. De tilbyr informasjons- og kursvirksomhet og likepersonsarbeid.

Røde Kors tilbyr aktiviteter innen blant annet Besøksvenn, Flyktningguide, Vitnestøtte, PUFF samtalegruppe, Seniorgruppa, Jenter og aktivitet (JOA), Ferie for alle, Norsktrening, Leksehjelp, Nabotreff, Pusterom og Barnas Røde Kors (BARK). Dersom du ønsker å bli frivillig, kan du gå inn her.

Sammensenteret er et lavterskeltilbud for medmennesker med store rusproblemer. De tilbyr matservering, Helse&Velvære -  med tilbud om hårklipp, nakke-/skuldermassasje, NADA-øreakupunktur og fotpleie, treningsrom, samt aktivitetsdag med hobbysysler. 

SEIF (Selvhjelp for innvandrere og flyktninger) holder til i Skippergata 2. De kan tilby informasjon om familieinnvandring, oppholdstillatelse, arbeid, NAV, rettigheter og lover. Ta kontakt med dem på 380 71177 for samtale.

Shalam tilbyr ulike kafetilbud, arbeidstrening, aktivitet, samtalegrupper og treningsrom. De bistår også med hjelp til flytting, nedvask og andre småjobber til rimelige priser.

Selvhjelp Norge tilbyr informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp, samt bidra til etablering, utvikling og forankring av selvhjelpsarbeid lokalt. De formidler kontakt med lokale selvhjelpsgrupper.

Sorggrupper med ulike utfordringer knyttet til dødsfall, samlivsbrudd, etterlatte ved selvmord, og andre tapsopplevelser. Det finnes grupper både for barn, ungdom og voksne.

 

Hjelpetelefoner

For Fangers Pårørende (FFP) er en organisasjon for pårørende til noen som sitter i varetekt, fengsel eller som gjennomfører straff i samfunn. De tilbyr telefonsamtaler og digitale samtaler.

Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte har åpent døgnet rundt, alle dager i året. Tilbudet er også for pårørende.

Kirkens SOS er landets største døgnåpne krisetjeneste på telefon og internett. Du kan ringe, skrive melding eller chatte. 

NOAS (Norsk for asylsøkere) arbeider for å fremme asylsøkeres rettigheter i Norge.

Pårørendesenteret i Stavanger tilbyr råd og veiledning for pårørende på telefon og chat.

Pårørendesenteret i Oslo (PIO) tilbyr samtaler over telefon.

ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser) tilbyr råd og veiledning via chat, e-post eller personlige samtaler. De har et selvhjelpsprogram og podkast.

Røde Korstelefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse tilbyr informasjon og veiledning rundt tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold.

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) tilbyr råd og veiledning via chat, telefon og e-post.

Spillavhengighet tilbyr individuelle samtaler, gruppemøter, forelesninger og har kontakttelefon hvor de lytter og gir hjelp.

Hva kan du gjøre selv?

Husk at fysisk, psykisk og sosial helse påvirkes av hverandre og henger sammen. Meningsfull og positiv sosial kontakt, tilstrekkelig fysisk aktivitet og nok søvn er viktige byggesteiner for alle.

Det finnes en rekke selvhjelpsressurser for deg som vil komme i gang med en endring. Her er et utvalg vi kan anbefale:

Nettsider

helsenorge.no/lev

iFightDepression-verktøyet    

Angst/SiA.no

littsint.no

utsattmann.no

kognitiv.no 

assistertselvhjelp

folelseskompasset.no

mentalhelse.no

dinutvei.no

frivillig.no

vergemal.no

www.thehumanaspect.com

Råd mot søvløshet - ved Rask psykisk helsehjelp

Reform Mannstelefon

Reform Enesamtale

Reform Tjenester

Panikk.no

Folk Om

Apper 

Littsint

Littsint er et selvhjelpsverktøy for foreldre som ønsker å mestre sinne overfor barna bedre. Littsint bygger på erfaringer fra samtaler med 800 foreldre som ønsket hjelp til bedre mestring av sinne.

Littsint appen er utviklet av psykologspesialist og kognitiv veileder Steinar Sunde ved familievernkontoret i Molde, med støtte fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

iOS - iPhone  Android  

Mindfullness

Start din reise til en mer avslappet og balansert sinnstilstand med mindfulness-appen. Uansett om du er erfaren eller nybegynner i meditasjon, hjelper vi deg til å bli mer tilstede og oppmerksom i hverdagen din.

iOS - iPhone  Android

Pustepause

Er en app som hjelper deg å takle stress,angst og grubletanker.Gjennom daglige øvelser kan du lære deg å bli oppmerksom og tilstede.For er det ikke dette alt egentlig handler om? Det å være tilstede, interessert og engasjert i det livet du lever, de du er glad i-og det du holder på med.

iOS-iPhone  Android

SMART-verktøykasse fra RVTS

SMART er en verktøykasse for å hjelpe veteraner og andre som arbeider i kriseområder med stressmestring.

Appen gir deg en rekke verktøy for kognitiv atferdsterapi utviklet av det australske veterandirektoratet. Du kan bruke verktøyene for å måle og teste dine fysiske, kognitive og følelsesmessige reaksjoner på stress. Dette kan være nyttig for å håndtere stress i forbindelse med oppdrag og for overgang til sivilt liv etter tjeneste.

Du kan også bruke verktøyene regelmessig for å forbedre din evne til å mestre stress. Appen lar deg sette mål og hjelper deg med å måle din mestringsevne over tid.

iOS - iPhone  Android

Oppmerksomt nærvær

Her finner du ulike lydfiler med pusteøvelser og øvelser i tilstedeværelse.

Lydfiler

 

Podkast

Noia 

En podkastserie om panikkangst spesielt og angst generelt. Vi snakker om hva angst er, angsten for angsten, tvang, og hva man kan gjøre som pårørende for å nevne noe.

I sesong 2 som begynner høst 2018 snakker vi blant annet om åpenhet, PTSD, frykten for å bli avslørt og vedvarende angst for å nevne noe.

Hos Peder   

Psykolog Peder Kjøs møter mennesker som på hver sin måte trenger hjelp til å takle livets utfordringer. Ny episode hver mandag.

RIO-podden

Podkast med temaer som behandling, politi, minoritet og straff.

Selvmordspodden

I Selvmordspodden ønsker de å få mer åpenhet om selvmord, og målet er #ikke1til! De har valgt å ha hovedfokus på unge menn som er usynlig deprimerte - det vil si - ingen vet om at de sliter med slike tanker og klarer ikke snakke om det.

Uforstyrra

Podkast med erfaringshistorier om spiseforstyrrelser.

Webpsykologene   

  • Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest
  • Pastoren og psykologen - livssynsdebatt
  • Store spørsmål til frokost med WebPsykologen
Video

 

Kontaktinformasjon

Drop-in:

Gyldenløvesgate 23, 1. etasje. 4611 Kristiansand.

Åpningstid:
Mandag, onsdag og torsdag kl. 09.00 - 15.00, tirsdag kl. 11.00 - 15.00, og fredag kl. 09.00 - 14.00. Lunsj avvikles fra kl. 11.30 til 12 hver dag det er åpent, bortsett fra tirsdag.

Telefontid:

Mandag, onsdag og torsdag kl 09.00 - 15.00, tirsdag 11.00-15.00 og fredag 09.00-14.00. Telefon: 464 41 173.

E-post til drop-in.

Drop-in for pårørende:

Aquarama 8, 4608 Kristiansand. Vi holder til inn første dør til høyre etter hovedinngangen. Telefon: 464 41 173. Åpent torsdager kl. 09.00-14.000.

E-post til pårørendekontakt. 

Avdelingsleder: Monica C. Fronth.

Telefon: 464 24 686