Sorggrupper

Informasjon om ulike sorggrupper

Nederst finner du veileder til gruppeledere, deltakerhefter og PowerPoints til sorggrupper for etterlatte ved selvmord.

Sorggrupper

- Sorggrupper for barn og unge som har mistet søsken eller foreldre

- Sorggruppe ved samlivsbrudd

- Sorggruppe for etterlatte ved død 

- Sorggruppe for etterlatte ved død, 16-20 år 

- Sorggruppe for etterlatte ved død, 10-16 år 

- Sorggrupper for foreldre som har mistet barn 

Kontakt Silje Wik Vesterfjell for mer informasjon og påmelding til sorggruppene: 99294604 eller på e-post sv359@kirken.no. Her er en egen brosjyre om sorggrupper for barn. For kontaktdetaljer om de ulike sorggruppetilbud og oversikt i alle kommuner, se på www.sorggrupper.no

Sorggruppe for etterlatte ved selvmord

Kristiansand kommune tilbyr sorggrupper for etterlatte ved selvmord. Vi møtes ca annenhver onsdag kl 12.30-14.30 i en fast gruppe over ti ganger. Sorggruppen består av 6-8 deltakere, samt to gruppeledere som fasiliterer samlingene. 

Målet med sorggruppen er å styrke hverandre ved å treffe andre som har opplevd liknende tap, prate om sorgen og lytte til hverandres historier slik at du kan finne din vei gjennom sorgen. I gruppen snakker vi om sorgen og hva den gjør med oss. Den har mange naturlige kjennetegn, blant annet savn, minner, sinne, skyld, skam, identitetsforandring, og psykiske og fysiske reaksjoner. Å delta i gruppen kan for mange være et godt sted å kjenne på fellesskap.  

Målgruppen er personer over 18 år som var i familie, partner eller nær venn til avdøde.

Vi tilbyr to ulike sorggrupper, og noen ganger kombinerer vi:

- Inneprat: sorggrupper for etterlatte etter selvmord. Her møtes vi innendørs i et sentrumsnært lokale, har litt undervisning rundt et tema, reflekterer og snakker sammen. Vi serverer kaffe, te og vann. 

- Bålprat: sorggrupper for etterlatte etter selvmord. Her møtes vi ved et bål under en gapahuk hvor vi snakker og reflekterer sammen rundt et tema. Vi åpner opp for at de som ønsker kan gå en liten tur. Vi serverer rett-i-koppen-suppe og kaffe. Det er ikke værforbehold. 

Dersom du ønsker å melde deg på kan, du kontakte Nina Tanggaard Lomeland eller Svein Emil Olstad

I mars 2023 publiserte Svein Emil og Nina egen veileder for sorggruppeledere og deltakerhefte. Arbeidet er inspirert av «Metodisk veileder for sorggrupper hvor selvmord er dødsårsak» utviklet av seksjon for sorgstøtte ved Akershus universitetssykehus. I tillegg har vi hentet inspirasjon fra egne sorggruppedeltakere, pårørende, forskning, faglitteratur, LEVE, andre sorggruppeledere og de nasjonale veilederne som «Vi – de pårørende. Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan 2021-2025», «Nasjonal pårørendeveileder 2017» og «Etter selvmordet – nasjonal veileder om ivaretakelse". Her kan du lese en nyhetssak om vårt sorgruppearbeid.

Tilbakemeldinger fra tidligere sorggruppedeltakere:

"Utrolig fine mennesker, både deltakere og gruppeledere, glad for å ha fått muligheten til å ha vært med på et så fint opplegg."

"Jeg føler meg mer samlet, og at jeg har lært mye som jeg kan ta i bruk i vanskelige stunder. Jeg er bedre rustet til å takle sorgen når den kommer. Det er også godt å vite at det finnes et drop-in tilbud for pårørende."

"Jeg likte spesielt godt at vi kunne dele det vonde og vanskelige og vite man blir forstått, samt høre andre fortelle om ting man kjenner seg igjen i. Lært masse, fått tips og verktøy. Det viktigste jeg tar med meg er det fellesskapet jeg føler vi klarte å skape sammen."

 

"Vandring for forandring" er et tilbud i regi av Den Norske Kirke, RVTS Sør og Prostdiakonen i Vest-Telemark. Målgruppen er menn som har mistet ektefelle, samboer, søsken, kollega eller kamerat i selvmord. Vandringen går langs den gamle pilgrimsveien mellom Haukeli og Røldal hver september. Påmelding til Prostidiakon Eilev Erikstein 91 11 35 80 eller på eilever@online.no 

Sorggruppeveileder, deltakerhefte og PowerPoints

Svein Emil Olstad og Nina Tanggaard Lomeland i Livsmestring i Kristiansand kommune har utviklet en veileder for gruppeledere og deltakerhefter til sorggrupper for etterlatte ved selvmord. Dette ble publisert mars 2023. Arbeidet er utviklet i samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Sør). Formålet er å trygge og styrke gruppeledere i hvordan lede gode sorggrupper for etterlatte ved selvmord. Opplegget består av en veileder, deltakerhefte og PowerPoints. Det inneholder forslag til samlinger, rammer, kjøreplan, tema, oppgaver, øvelser, verktøy, sanger, illustrasjoner, råd, tips og litteratur. Opplegget kan tilpasses egne sorggrupper. 

Sorggruppeveilederen 

Deltakerheftet 

PowerPointer til samlingene:

Samling 1

Samling 2

Samling 3

Samling 4

Samling 5

Samling 6

Samling 7

Samling 8

Samling 9

Samling 10

Samling 11 (efaringssamling)

Ønsker du trykklare filer av veilederen eller deltakerhefte, eller har du tilbakemeldinger på opplegget, kan du kontakte nina.tanggaard.lomeland@kristiansand.kommune.no

Film