Sorggrupper

Her finner du informasjon om sorggrupper for etterlatte ved selvmord.

Nederst finner du en veileder til gruppeledere som skal lede samlingene.

Sorggruppe for etterlatte ved selvmord

Kristiansand kommune tilbyr sorggrupper for etterlatte ved selvmord. Vi møtes ca hver tredje onsdag kl 12.30-14.30 i en fast gruppe over ti ganger. Sorggruppen består av 6-8 deltakere, samt to gruppeledere som fasiliterer samlingene. 

Målet med sorggruppen er å styrke hverandre ved å treffe andre som har opplevd liknende tap, prate om sorgen og lytte til hverandres historier slik at du kan finne din vei gjennom sorgen. I gruppen snakker vi om sorgen og hva den gjør med oss. Den har mange naturlige kjennetegn, blant annet savn, minner, sinne, skyld, skam, identitetsforandring, og psykiske og fysiske reaksjoner. Å delta i gruppen kan for mange være et godt sted å kjenne på fellesskap.  

Målgruppen er personer over 18 år som var i familie, partner eller nær venn til avdøde.

Vi tilbyr to ulike sorggrupper:

- Inneprat: sorggrupper for etterlatte etter selvmord. Her møtes vi innendørs i et sentrumsnært lokale, har litt undervisning rundt et tema, reflekterer og snakker sammen. Vi serverer kaffe, te og vann. 

- Bålprat: sorggrupper for etterlatte etter selvmord. Her møtes vi ved et bål under en gapahuk hvor vi snakker og reflekterer sammen rundt et tema. Vi åpner opp for at de som ønsker kan gå en liten tur. Vi serverer rett-i-koppen-suppe og kaffe. Det er ikke værforbehold. 

Dersom du ønsker å melde deg på kan, du kontakte Nina Tanggaard Lomeland eller Svein Emil Olstad.

Arbeidet vårt er basert på «Vi – de pårørende. Regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan 2021-2025», «Nasjonal pårørendeveileder 2017» og «Etter selvmordet – nasjonal veileder om ivaretakelse".

Samlingene er inspirert av «Metodisk veileder for sorggrupper hvor selvmord er dødsårsak» utviklet av seksjon for sorgstøtte ved Akershus universitetssykehus. I tillegg har vi hentet inspirasjon fra egne sorggruppedeltakere, nasjonale veiledere, forskningsprosjekter, faglitteratur, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, fagfolk, pårørende og andre sorggruppeledere. Her kan du lese en nyhetssak om vårt sorgruppearbeid.

Tilbakemeldinger fra tidligere sorggruppedeltakere:

"Utrolig fine mennesker, både deltakere og gruppeledere, glad for å fått muligheten til å ha vært med på et så fint opplegg."

"Jeg føler meg mer samlet, og at jeg har lært mye som jeg kan ta i bruk i vanskelige stunder. Jeg er bedre rustet til å takle sorgen når den kommer. Det er også godt å vite at det finnes et drop-in tilbud."

"Jeg likte spesielt godt at vi kunne dele det vonde og vanskelige og vite man blir forstått, samt høre andre fortelle om ting man kjenner seg igjen i. Lært masse, fått tips og verktøy. Det viktigste jeg tar med meg er det fellesskapet jeg føler vi klarte å skape sammen."

 

Andre sorggruppetilbud i Kristiansand:

- Sorggrupper for barn og unge som har mistet søsken eller foreldre

- Sorggruppe ved samlivsbrudd

- Sorggruppe for etterlatte ved død 

- Sorggruppe for etterlatte ved død, 16-20 år 

- Sorggruppe for etterlatte ved død, 10-16 år 

- Sorggrupper for foreldre som har mistet barn 

For kontaktdetaljer om de ulike sorggruppetilbud, se på www.sorggrupper.no 

"Vandring for forandring" er et tilbud i regi av Den Norske Kirke, RVTS Sør og Prostdiakonen i Vest-Telemark. Målgruppen er menn som har mistet ektefelle, samboer, søsken, kollega eller kamerat i selvmord. Vandringen går langs den gamle pilgrimsveien mellom Haukeli og Røldal i september. Påmelding til Prostidiakon Eilev Erikstein 91 11 35 80 eller på eilever@online.no 

Sorggruppeveileder

Vi har utviklet en veileder for gruppeleder til sorggrupper for ellerlatte ved selvmord. Den kan benyttes av gruppeledere som skal holde sorggrupper. Den vil bli publisert her i løpet av høsten 2023.

Her er den foreløpige veilederen.

Her er vedlegg til kartleggingssamtale før samling.

Her er power pointen til samling 1.