Nye sorggrupper etter selvmord

Er du etterlatt ved selvmord? Eller kjenner du noen som har opplevd selvmord blant sine nærmeste?

En av de lokale sorggruppene for etterlatte etter selvmord heter «Bålprat». Her møtes deltakerne ved et bål under en gapahuk for å snakke og reflektere sammen. Svein Emil Olstad og Nina Tanggaard Lomeland er gruppeledere for sorggruppene. Foto: Marianne Andersen.

Selvmord et samfunns- og folkehelseproblem. I Norge dør mellom 550 og 650 i selvmord årlig, og 70 prosent av disse er menn. 25 prosent av de som dør før de er 25 år, dør av selvmord. 1 av 20 har tanker om selvmord i løpet av et år. Det er økt fare for nye selvmord blant etterlatte.

Kristiansand kommune tilbyr sorggrupper for etterlatte ved selvmord. Vi starter opp nye sorggrupper i september, og møtes over ti ganger.

Hvis du lurer på om dette er noe for deg, håper vi du kontakter oss.  Se kontakinformasjon nederst i teksten. 

Forebyggende fellesskap 

Det kan være selvmordsforebyggende å delta i sorggruppe. Å være med i sorggruppe kan for mange være et trygt og godt sted å kjenne på fellesskap med andre etterlatte, samtidig som man imøtekommer behovet for profesjonell hjelp som mange har. I sorggruppen styrker vi hverandre ved å treffe andre som har opplevd liknende tap. Vi samtaler om sorgen og lytter til hverandre slik at man kan finne sin vei gjennom sorgen.

Deltakerne er over 18 år og kan ha mistet nylig eller for flere år tilbake.

Tilbakemeldingene fra deltakerne er utelukkende positive. En deltaker sa «Jeg likte spesielt godt at vi kunne dele det vonde og vanskelige og vite man blir forstått, samt høre andre fortelle om ting man kjenner seg igjen i. Jeg har lært masse, fått tips og verktøy. Det viktigste jeg tar med meg er det fellesskapet jeg føler vi klarte å skape sammen.»

Om lederne

Svein Emil Olstad og Nina Tanggaard Lomeland i Kristiansand kommune har vært sorggruppeledere siden 2020. I mars 2023 publiserte de en egen veileder for sorggruppeledere og deltakerhefte som inneholder informasjon om samlingene, verktøy, øvelser, fakta, sanger, tips og notatfelt.

Arbeidet er inspirert av seksjon for sorgstøtte ved Akershus universitetssykehus, sorggruppedeltakere, etterlatte, forskning, nasjonale veiledere og andre sorggruppeledere.

For mer informasjon om sorggruppene:

Kristiansand kommune - Sorggrupper

Ta kontakt med Svein Emil Olstad på e-post  eller Nina Tanggaard Lomeland på e-post  dersom du ønsker å delta.