Avdeling Miljørettet helsevern

KORT FORTALT

  • Miljørettet helsevern er «Arbeidstilsynet» for barn i barnehager og skoler.
  • Vi behandler klagesaker om blant annet støy, lukt, støv og skadedyr.
  • Vi fører tilsyn med helsemessige forhold i forskjellige virksomheter, som svømmebasseng, tatoveringsstudioer, solarier og campingplasser.

 

Våre arbeidsoppgaver

Avdeling Miljørettet helsevern jobber blant annet med:

  • tilsyn og godkjenning av barnehager og skoler og en rekke andre virksomhetstyper.
  • behandling av klagesaker (støy, lukt, avfall, forurensning og liknende) etter forskrift om miljørettet helsevern.
  • rådgivning og veiledning i saker der miljøet kan påvirke helsen.
  • uttalelser i plan- og byggesaker.

Kommuneoverlegen er faglig ansvarlig for tjenesten.

Du kan finne mer informasjon om miljø og helse på Helsedirektoratets nettsider.

Temasider

Meldepliktige lokaler og virksomheter
Godkjenningspliktige lokaler og virksomheter 
Miljø og helse i skoler og barnehager
Klage på støy
Radon
Skadedyr
Dyrehold i tettbygde strøk
Fukt og inneklima i boliger

Avfall
Forurensning

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Kristiansand kommune
Miljørettet helsevern
Postboks 4
4685 Nodeland

 

Telefon: 38 07 50 00 (sentralbord)

 

Send e-post

 

Besøksadresse: Rådhuskvartalet, Rådhusgata 18, Kristiansand

 

Vi minner om at alle brev og e-poster til og fra kommunen i utgangspunktet er offentlige. Det betyr at andre kan få innsyn i henvendelsen din og kommunens svar.