Avfall

Avfall fra husholdninger

returkraft_as.jpg

Foto: Avfall Sør.

Avfall Sør

Avfall Sør er et interkommunalt selskap som har ansvar for håndtering av husholdningsavfall i Kristiansand kommune. 

Min side er en kundeportal for Avfall Sørs abonnenter. Her kan du administrere dine adgangsbevis og ditt øvrige kundeforhold. Flere digitale tjenester kommer etterhvert.

Min side - Avfall Sør 

Tømmekalender - Finn hentedag

Åpningstider gjenvinningstasjoner

Åpningstider for gjenvinningstasjoner finner du på Avfall Sørs nettside:

Avfall Sør (nettside)

nettsiden til Avfall Sør finner du informasjon om:  

 • Tømmekalender - Finn hentedag
 • Åpningstider
 • Gjenvinningsstasjoner
 • Innsamlingsordninger
 • Bytte avfallsdunk 
 • Avfallsteknisk norm
 • Håndtering av båtvrak og vrakpant
 • Annen aktuell informasjon  

Informasjonen er tilrettelagt for privatkunder og bedriftskunder.
Du kan også kontakte kundesenteret til Avfall Sør på tlf. 38 17 70 70 eller på e-post: post@avfallsor.no.

Restavfallet i Kristiansandsregionen forbrennes og blir til fjernvarme og elektrisitet i anlegget til Returkraft på Langemyr. Les mer på Returkrafts nettside. 

Hvordan sorterer jeg avfallet mitt?

Se www.sortere.no for informasjon om hvordan du skal sortere avfallet ditt!

Avfallsplan 2021–2024 – Ressurser i omløp

Avfallsplanen er et styrende dokument for hvordan Avfall Sør skal jobbe på
avfallsområdet, og hva som skal leveres av tjenester til eierkommunene innen husholdningsrenovasjon.

Planen kan lastes ned som pdf her eller leses på Avfall Sørs nettsider.

Hjemmekompostering og Bokashi

Hjemmekompostering er et alternativ til biodunk. Alt organisk avfall fra kjøkken og hage kan komposteres, og du får flott næringsrik jord tilbake.

For å drive med hjemmekompostering kreves det at du er motivert for litt egeninnsats. Avfall Sør har informative sider om hjemmekompostering.

Hjemmekompostering og Bokashi - Avfall Sør

Kurv for matavfall og bioposer

På gjenvinningsstasjonene og på Avfall Sørs administrasjon på Vige kan du kjøpe kurv til matavfall og grønn kasse for papiravfall. Trenger du flere bioposer, knytt en biopose rundt håndtaket på brun dunk. Da vil du automatisk få ny rull når de tømmer.

Avfall fra næringslivet

Offentlige og private bedrifter må selv inngå egen avtale med et godkjent firma for henting av de avfall som bedriften produserer.

Ryddeaksjoner

For å redusere problemet med marin forsøpling, tilrettelegger kommunen for gjennomføring av ryddeaksjoner i strandsonen og langs innsjø og elver for frivillige hele året. Alle kan få gratis søppelsekker og hansker, hjelp til henting av avfall på land og i skjærgården, og gratis levering av avfall hos Avfall Sør.

Hvor kan jeg rydde?

Du kan rydde i strandsonen der du synes det trengs opprydning, både langs kysten, og vassdrag og innsjøer.

Hold Norge rent har en ryddeportal med kart over hele landet der det er forslag til steder som trenger og bli ryddet, steder med planlagte ryddeaksjoner, og hvor det har blitt ryddet. Her kan du også selv legge inn hva du har ryddet, eventuelt om du vet om steder som trenger å bli ryddet.

Hold Norge rent - Rydde Norge

Hva skal ryddes?

Plukk avfall helt ned til bruskork-størrelse og helst enda mindre. Tang, tare og kvister og lignende tar man ikke med, men en pall eller lignende bør fjernes fra stranda. Dersom dere ønsker, kan dere gjerne samle sammen tang, tare og kvister og lignende og legge det et sted der det ikke er til sjenanse.

Hvor kan jeg få gratis avfallssekker og hansker?
 • Avfall Sør, Vige havnevei 90, hverdager kl.08.00 – 15.30
 • Gjenvinningsstasjonen, i vekta (for åpningstider, se nettsidene til Avfall Sør)
 • Kristiansand kommune, innbyggertorgene - Rådhuskvartalet på Torvet, på Tangvall og på Nodeland, hverdager kl.08.00 – 1530.
Hvor skal jeg levere de fulle sekkene?

Avfall kan leveres gratis på gjenvinningsstasjonene (for åpningstider, se nettsidene til Avfall Sør).

Dersom du trenger hjelp til henting av avfall, ta kontakt med Kristiansand kommune v/Tor-Fredrik Axelsen i parkvesenet, mobil 97 05 00 91, e-post: Tor-Fredrik.Axelsen@kristiansand.kommune.no

 

Generelt om forsøpling

Søppel skal ikke kastes i naturen eller brennes. Ønsker du å bli kvitt avfall, skal du benytte avfallsdunker, returpunkter eller gjenvinningsstasjoner.

Det er ikke tillatt å kaste eller oppbevare avfall slik at dette fører til skade eller ulempe for miljøet, eller er skjemmende (Se forurensningsloven § 28).

Forbudet gjelder altså dersom avfallet medfører fare for forurensning eller direkte fysisk skade. Eksempler på det siste er knust glass og hermetikkbokser som dyr eller mennesker kan skade seg på. I tillegg gjelder forbudet dersom forsøplingen av estetiske grunner påvirker omgivelsene. Avfall skal også oppbevares på en slik måte at skadedyr ikke tiltrekkes (skadedyrforskriften) eller at det oppstår uhygieniske forhold som kan føre til helsemessig ulempe (forskrift om miljørettet helsevern).

Bestemmelsen gjelder ikke bare forsøpling av annen manns grunn eller offentlig eiendom, men også forsøpling av egen eiendom. Kommunen kan gi pålegg om at det skal ryddes opp i avfallet.

Døde kjæledyr

På sortere.no kan du finne informasjon om hva du skal gjøre med døde kjæledyr. 

Brenning av avfall

Tenk deg om før du fyrer opp et bål.

Det er ikke tillatt å brenne avfall etter forurensningsloven § 7. Brenning av avfall kan gi store utslipp av blant annet tjærestoffer (PAH), dioksiner og tungmetaller.

Et forbrenningsanlegg har eller skal ha tillatelse til brenning av avfall fra enten Statsforvalteren eller Miljødirektoratet. Myndigheten som gir tillatelse stiller krav til virksomheten og fører tilsyn med at kravene overholdes.

Brenning eller fyring til oppvarming som kan anses som «vanlig» forurensning fra bolig og næring er også tillatt, men kun dersom brenningen ikke er til helsemessig ulempe for naboer.

Røyk fra brenning rammer spesielt den delen av befolkningen som har kroniske luftveissykdommer eller allergiproblemer. For denne gruppen kan røykgassene føre til økt pustebesvær, akutte astmaanfall eller være til ekstrabelastning ved at allergisymptomer forsterkes.

Brenning som kan anses som «vanlig» forurensning er f.eks. halmbrenning i jordbruket, flatebrenning i skogbruket, bråtebrenning og brenning av sankthansbål og kaffebål  (merk: periode med forbud).

Brenning av hageavfall (kun mindre mengder) kan i noen områder være tillatt, men brenning av hageavfall i tettbebygde strøk vil vanligvis være ulovlig siden slik brenning kan føre til helse- og trivselsproblemer for naboer.

Det er viktig å legge merke til at selv om kaffebål (merk: periode med forbud) og sankthansbål anses som «vanlig» forurensning, er det kun lov å brenne rent trevirke.

Se nettsidene til brannvesenet (Kristiansandsregionen brann og redning) for mer informasjon. Brannvesenet kan kontaktes når det er bekymring for brannfare.