Responssentertjenester for Agder

En rekke av kommunene i Agder deltar i det interkommunale samarbeidet om felles responsplattform for trygghetsteknologi og flere benytter bemannet responssentertjeneste.