Responssentertjenester for Agder

En rekke av kommunene i Agder benytter bemannet responssentertjeneste

Samarbeidsavtale

Agderkommunene er tilsluttet det interkommunale samarbeidet gjennom samarbeidsavtaler.

Mal samarbeidsavtale - revidert 2021

 

Prisinformasjon

Det er avtalt satser for vedlag og priser for tjenester som gis gjennom samarbeidet.

Informasjon kommer