Organisering av det interkommunale samarbeidet

Kommunene i Agder gjennomførte i 2017 en felles anskaffelse av trygghets- og velferdsteknologi, og har etablert et interkommunalt samarbeid om trygghetsteknologi- og responstjenester.

Tjenester

Samarbeidet omhandler oppfølging av felles anskaffelse av trygghets- og velferdsteknologi, oppfølging av leverandøravtaler og drift av responssentertjeneste.

Organisering

Samarbeidet er organisert som et vertskommunesamarbeid for kommuner i Agder. Kristiansand kommune er vertskommune.

Responssenteret tilbyr også tjenester til kommuner utenfor Agder gjennom driftsavtale med en hovedleverandør. Dette er et supplement til det interkommunale samarbeidet.

 • Samarbeidsutvalg: Organ for å koordinere samarbeidet og består av representanter fra alle deltagende kommuner. 
 • AU samarbeidsutvalg: Saksforberedende utvalg for Samarbeidsutvalget. Består av en representant fra de fire største kommunene, og en representant fra hvert av de fire kommunenettverkene i Agder.
 • Leverandørdialog: Gruppe for både strategisk dialog og driftsdrialog er etablert for oppfølging av innkjøpsavtaler for saker som er felles for alle kommunene.

Deltagerkommuner

Følgende kommuner er tilsluttet det interkommunale samarbeidet, der noen benytter responssenteret og noen har egne responsløsninger:

 • Kristiansand kommune (vertskommune)
 • Arendal kommune
 • Birkenes kommune
 • Farsund kommune
 • Flekkefjord kommune
 • Froland kommune
 • Gjerstad kommune
 • Grimstad kommune
 • Hægebostad kommune
 • Iveland kommune
 • Kvinesdal kommune
 • Lillesand kommune
 • Lindesnes kommune
 • Lyngdal kommune
 • Risør kommune
 • Tvedestrand kommune
 • Vegårshei kommune
 • Vennesla kommune
 • Åmli kommune
 • Åseral kommune