Trygghetsteknologi - dokumentasjon

Aktuelle dokumenter for implementering og drift av trygghetsteknologi for kommunene i Agder.

Dokumenter for kommunene

Her er aktuelle dokumenter for kommunene blant annet knyttet til samhandling i Agder om trygghetsteknologi, responsplattform, responssenter som berører det interkommunale samarbeidet.

Det vises også til nettsiden www.ehelseagder.no som kan ha tilgrensende informasjon for aktuelle prosjekter.