Vann- og avløpsprosjekter - pågående

 • nyhetsbilde
  Major Laudals vei
  Vannledningen i Major Laudals vei er i dårlig forfatning og står nå for tur til å bli fornyet.
  02.02.2024
 • nyhetsbilde
  Haslevollen
  Det skal legges en ny kommunal vannledning i vei og fortau ved Haslevollen
  31.01.2024
 • nyhetsbilde
  Dallonaveien
  Den kommunale avløpsledningen og kummene ved undergangen i Dallonaveien, nær Dallonaveien 41, er i dårlig forfatning og vil nå bli skiftet ut.
  08.12.2023
 • nyhetsbilde
  Kongsgårdbukta til Østre Ringvei
  De kommunale rørene for vann og avløp området er i dårlig forfatning, og vil nå bli skiftet ut. Arbeidet vil foregå fra Kongsgårdbukta på vei mot Østre Ringvei.
  07.12.2023
 • nyhetsbilde
  Rigetjønnveien
  Etablering av nye kummer, nye rør, renovering av kummer og renovering av eksisterende rør i Rigetjønnveien
  02.11.2023
 • nyhetsbilde
  Topdalsfjorden
  Etablering av ny vannledning fra Justvik til Kjevik.
  23.10.2023
 • nyhetsbilde
  Søylekilen pumpestasjon
  Oppgradering og utskiftning av avløpsrør tilknyttet Søylekilen pumpestasjon som følge av utbyggingen på Søm.
  08.09.2023
 • nyhetsbilde
  Kjerrheibakken
  Fornyelse av kommunale vann- og avløpsledninger i Kjerrheibakken.
  06.09.2023
 • nyhetsbilde
  Strosdalen pumpestasjon
  Ny vannpumpestasjon i Strosdalen/Nodelandsheia
  31.08.2023
 • nyhetsbilde
  Skippergata
  Fornyelse av kommunale vann- og avløpsledninger i Skippergata.
  10.08.2023
 • nyhetsbilde
  Stauslandsveien
  Fornyelse av kommunale vann- og avløpsrør (ca 265m) i Stauslandsveien
  25.05.2023
 • nyhetsbilde
  Åshavn og Alsviga
  Gravearbeidene i Alsviga medfører kryssing av Flekkerøyveien og adkomstvei til Alsviga Småbåthavn.
  17.05.2023
 • nyhetsbilde
  Monan pumpestasjon
  Prosjektet omfatter bygging av ny vannpumpestasjon i forbindelse med ny vannledning til Lohnelier.
  17.05.2023
 • nyhetsbilde
  Fjellveien
  Fornyelse av kommunal vannledning i Fjellveien
  05.05.2023
 • nyhetsbilde
  Voielia og Brøviglia
  Fornyelse av kommunale vann- og avløpsledninger i Voielia og Brøviglia.
  28.03.2023
 • nyhetsbilde
  Hølleveien
  Fornyelse av kommunal vannledning ved Hølleveien
  24.03.2023
 • nyhetsbilde
  Måkeveien
  Fornyelse av kommunal vannledning i Måkeveien.
  23.03.2023
 • nyhetsbilde
  Østre Ringvei
  Fornyelse av kommunale vann- og avløpsledninger i Østre Ringvei
  28.02.2023
 • nyhetsbilde
  Marviksveien
  Utskifting av kommunale vann- og avløpsrør (650m)
  14.11.2022
 • nyhetsbilde
  Torsvikkleiva og Sømsveien
  Fornyelse av kommunale vann- og avløpsledninger i Torsvikkleiva og Sømsveien.
  22.09.2022
 • nyhetsbilde
  Ny pumpestasjon på Bredalsholmen og sjøledning til Odderøya renseanlegg
  Renseanlegget på Bredalsholmen skal legges ned og ny pumpestasjon bygges ved anlegget. Pumpestasjonen skal overføre avløpsvannet til Odderøya renseanlegg via sjøledning.
  25.04.2022