Vann- og avløpsprosjekter - pågående

 • nyhetsbilde
  Auglandslia
  Hovedledningene for avløp i Auglandslia er i dårlig forfatning og står for tur til å bli fornyet.
  26.06.2024
 • nyhetsbilde
  Rådhusgata
  De kommunale rørene for vann og avløp i Rådhusgata er i dårlig forfatning, og vil nå bli skiftet ut.
  10.06.2024
 • nyhetsbilde
  Valhallagata
  Kristiansand kommune v/Ingeniørvesenet, har tatt initiativ til å fremskynde saneringen av vann- og avløpsledninger i Valhallagata og tilstøtende sidegater. Dette prosjektet innebærer utskifting av gamle rør med nye for å forbedre infrastrukturen.
  29.04.2024
 • nyhetsbilde
  Lillemyrveien
  Kristiansand kommune ønsker å fremskynde sanering av vann og avløps ledninger i Lillemyrveien. Gravetrase er omkring 350 meter.
  27.04.2024
 • nyhetsbilde
  Heimdals og Vidars gate
  Kristiansand kommune v/ Ingeniørvesenet arbeider med sanering av vann og avløps ledninger på Lund. Dette innebærer utskiftning av gamle rør med nye. Nå er Heimdals gate og Vidars gate kommet for tur.
  27.04.2024
 • nyhetsbilde
  Major Laudals vei
  Vannledningen i Major Laudals vei er i dårlig forfatning og står nå for tur til å bli fornyet.
  02.02.2024
 • nyhetsbilde
  Kongsgårdbukta til Østre Ringvei
  De kommunale rørene for vann og avløp området er i dårlig forfatning, og vil nå bli skiftet ut. Arbeidet vil foregå fra Kongsgårdbukta på vei mot Østre Ringvei.
  07.12.2023
 • nyhetsbilde
  Rigetjønnveien
  Etablering av nye kummer, nye rør, renovering av kummer og renovering av eksisterende rør i Rigetjønnveien
  02.11.2023
 • nyhetsbilde
  Topdalsfjorden
  Etablering av ny vannledning fra Justvik til Kjevik.
  23.10.2023
 • nyhetsbilde
  Søylekilen pumpestasjon
  Oppgradering og utskiftning av avløpsrør tilknyttet Søylekilen pumpestasjon som følge av utbyggingen på Søm.
  08.09.2023
 • nyhetsbilde
  Skippergata
  Fornyelse av kommunale vann- og avløpsledninger i Skippergata.
  10.08.2023
 • nyhetsbilde
  Fjellveien
  Fornyelse av kommunal vannledning i Fjellveien
  05.05.2023
 • nyhetsbilde
  Marviksveien
  Utskifting av kommunale vann- og avløpsrør (650m)
  14.11.2022
 • nyhetsbilde
  Torsvikkleiva og Sømsveien
  Fornyelse av kommunale vann- og avløpsledninger i Torsvikkleiva og Sømsveien.
  22.09.2022
 • nyhetsbilde
  Ny pumpestasjon på Bredalsholmen og sjøledning til Odderøya renseanlegg
  Renseanlegget på Bredalsholmen skal legges ned og ny pumpestasjon bygges ved anlegget. Pumpestasjonen skal overføre avløpsvannet til Odderøya renseanlegg via sjøledning.
  25.04.2022