Kvartal 71

Formålet med planarbeidet er å utvikle kvartalet fra kontor- og institusjonsområde til et attraktivt boligområde med tilhørende funksjoner og nye byrom. Den nye strukturen på tomta kan gi Kvadraturen nye bylivsarenaer og en styrket forbindelse til Baneheia.

Fastsatt revidert planprogram

By- og stedsutviklingsutvalget fastsatte revidert planprogram 1.12.2022.

Begrenset høring av revidert planprogram

Send merknad innen 10.10.22 til smari.stav@henninglarsen.com

Eller send merknaden til denne adressen:

Henning Larsen
Vestre Strandgate 67
4612 Kristiansand

Begrenset høring (PDF)

Planavgrensning (PDF)

Planprogram (PDF)

Åpent prosjektkontor

I slutten av september vil forslagsstiller ha åpent prosjektkontor, hvor alle kan komme for å se og diskutere forslaget som ligger til grunn for reguleringsarbeidet.

Åpent prosjektkontor avholdes i Tordenskjoldsgate 65 på følgende tidspunkt:

  • Tirsdag 27.9.2022 kl.15 – 19. Planlegger fra Kristiansand kommune vil også være tilstede.
  • Onsdag 28.9.2022 kl.11 – 15
  • Torsdag 29.9.2022 kl.11 - 15
Melding om fastsatt planprogram

By- og stedsutviklingsutvalget fastsatte planprogram for Kvartal 71 i møte 10.12.2020

Melding om fastsatt planprogram (PDF)

1 Saksprotokoll (PDF)

2 Saksfremlegg (PDF)

3 Planprogram (PDF)

By- og stedsutviklingsutvalget behandling av saken

Oppstart

Rambøll har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad innen 10.11.2020 til smari.stav@ramboll.no

Eller send merknaden til denne adressen:

Rambøll Kristiansand
Henrik Wergelandsgate 29
Postboks 116
4662 Kristiansand

Høringsbrev (PDF)

Plankart - Plangrense (PDF)

Planprogram (PDF)

Referat oppstartsmøte (PDF)

Planinitiativ (PDF)

Prosjektpresentasjon (PDF)

INFO OM PLANEN

Kvartal 71

Besøksadresse:

Tordenskjolds gate 65
4614 Kristiansand