Kvartal 71

Formålet med planarbeidet er å utvikle kvartalet fra kontor- og institusjonsområde til et attraktivt boligområde med tilhørende funksjoner og nye byrom. Den nye strukturen på tomta kan gi Kvadraturen nye bylivsarenaer og en styrket forbindelse til Baneheia.

Melding om fastsatt planprogram

By- og stedsutviklingsutvalget fastsatte planprogram for Kvartal 71 i møte 10.12.2020

Melding om fastsatt planprogram.pdf

1 Saksprotokoll BSU - 10.12.2020.pdf

2 Saksfremlegg BSU - 10.12.2020.pdf

3 Planprogram datert 20.11.2020 - revidert iht. vedtak i BSU 10.12.2020.pdf

By- og stedsutviklingsutvalget behandling av saken

Oppstart

Rambøll har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad innen 10. november til smari.stav@ramboll.no

Eller send merknaden til denne adressen:

Rambøll Kristiansand
Henrik Wergelandsgate 29
Postboks 116
4662 Kristiansand

Brev_29.09.20.pdf

Plankart - Plangrense.pdf

Planprogram_25.09.20.pdf

Referat oppstartsmøte.PDF

Planinitiativ.PDF

Prosjektpresentasjon.PDF

INFO OM PLANEN

Kvartal 71

Besøksadresse:

Tordenskjolds gate 65
4614 Kristiansand