Kvartal 49 - Teaterkvartalet - Endring av plan

Tilrettelegge for etabling av ny dagligvarebutikk/næringsareal på ubebygget areal i kvartalets indre med fasade i 1. etg ut mot Vestre Strandgate og mot Kongensgate, samt for etablering av boliger i etasjene over.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 24.1.2024.

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 2.3.2024. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ Plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02161 ved klage til planen.

Send klage innen 2.3.2024

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet (ekstern lenke)

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

Melding om bystyrevedtak (PDF)

1. Endret plankart (PDF)

2. Endrede bestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse uten vedlegg (PDF)

4. Saksfremlegg (PDF)

5. Saksprotokoll (PDF)

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 7.10. - 18.11.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02161 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 18.11.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Bestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse (PDF)

4. Saksfremlegg (PDF)

5. Saksprotokoll (PDF)

6. Illustrasjoner (PDF)

7. Sol og skygge (PDF)

8. Støy fra Teateret (PDF)

9. Støy fra vei (PDF)

10. Mobilitetsplan (PDF)

11. Risiko og sårbarhet (PDF)

12. Overvann - notat (PDF)

13. Overvann - beregninger (PDF)

Oppstart

Planfolket AS og TBG Arkitekter AS har sammen startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad innen 2.2.2021 til innspill@planfolket.no

Eller send merknaden til denne adressen:

Planfolket AS
Tollbodgata 52
4614 Kristiansand

Varsling (PDF)

Planinitiativ (PDF)

Referat fra oppstartsmøtet (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse: