Kvartal 49 - Teaterkvartalet - Endring av plan

Tilrettelegge for etabling av ny dagligvarebutikk/næringsareal på ubebygget areal i kvartalets indre med fasade i 1. etg ut mot Vestre Strandgate og mot Kongensgate, samt for etablering av boliger i etasjene over.

Oppstart

Planfolket AS og TBG Arkitekter AS har sammen startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad innen 2. februar 2021 til innspill@planfolket.no

Eller send merknaden til denne adressen:

Planfolket AS
Tollbodgata 52
4614 Kristiansand

Varsling - K49.pdf

1709_Planinitiativ_revA.pdf

Kvartal 49 - endring av plan. Referat fra oppstartsmøtet.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse: