Kvartal 49 - Teaterkvartalet - Endring av plan

Tilrettelegge for etabling av ny dagligvarebutikk/næringsareal på ubebygget areal i kvartalets indre med fasade i 1. etg ut mot Vestre Strandgate og mot Kongensgate, samt for etablering av boliger i etasjene over.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 7.10. - 18.11.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02161 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 18.11.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Bestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse (PDF)

4. Saksfremlegg (PDF)

5. Saksprotokoll (PDF)

6. Illustrasjoner (PDF)

7. Sol og skygge (PDF)

8. Støy fra Teateret (PDF)

9. Støy fra vei (PDF)

10. Mobilitetsplan (PDF)

11. Risiko og sårbarhet (PDF)

12. Overvann - notat (PDF)

13. Overvann - beregninger (PDF)

Oppstart

Planfolket AS og TBG Arkitekter AS har sammen startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad innen 2.2.2021 til innspill@planfolket.no

Eller send merknaden til denne adressen:

Planfolket AS
Tollbodgata 52
4614 Kristiansand

Varsling (PDF)

Planinitiativ (PDF)

Referat fra oppstartsmøtet (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse: