Kvartal 15, vestre del

Hensikten med planen er å legge til rette for en fornyelse av hjørnet Henrik Wergelands gate og Kirkegata. Planforslaget legger opp til å sanere eksisterende bygningsmasse i Kirkegata 22 (Bøndenes hus) og Henrik Wergelands gate 40 og 42. Det foreslås utadrettet virksomhet i første etasje og boliger 2. – 6 etasje mot gateløp. I bakgården foreslås det boliger og felles uterom.