Klarspråk – temaside

Kristiansand tema

Kristiansand kommune jobber med å innføre klarspråk i sin kommunikasjon med innbyggerne.

Med klarspråk mener vi et korrekt, klart og brukertilpasset språk. En tekst er skrevet i klarspråk dersom mottakerne  finner det de trenger, forstår det de finner og kan bruke det de finner, til å gjøre det de skal.

Denne temasiden er ment som et nyttig verktøy og inspirasjon i skrivearbeidet.