Ordbøker og hjelpemidler

Ordbøker på nett

Nynorsk og bokmål

Ordbøkene eies og driftes av Universitetet i Bergen og Språkrådet.
Språkloven i Norge gjelder fra 1. januar 2022. Der står det blant annet at kommunene skal følge den offisielle rettskrivingen. Ordbøkene viser skrivemåte og bøyning i tråd med norsk rettskrivning.

Vil du ordbøkene rett i lomma, kan du laste ned appen:

Klarspråk for alle

KS har laget et hefte de kaller Klarspråk for alle. Dette er et svært nyttig hjelpemiddel når du skal skrive nettekster.
Klarspråk for alle

Gammelnavsk ordliste

Nav har laget en ordliste som forklarer uttrykk brukt i det de kaller "gammelnavsk". De har oversatt uttrykkene til klart språk.
Gammelnavsk ordliste 

Digital ordliste

Denne ordlisten fra online.no forklarer digitale ord og uttrykk.
Digital ordliste fra online.no

Ord og uttrykk som kan byttes ut – kansellisten

Kansellisten er en liste med litt stive ord og uttrykk som sjelden brukes i dagligspråket, men som ofte forekommer i brev og andre tekster fra det offentlige.
Kansellisten gir forslag til ord og uttrykk du bør unngå og alternativer du heller kan bruke.
Språkrådets kanselliste