Gratis e-læringskurs

Nettkurset «Den gylne pennen»

Kurset gir deg en innføring i de viktigste klarspråksteknikkene. Gjennom oppgaver og eksempler trener du på å skrive så mottakerne forstår.

Kurset tar opp disse klarspråkstemaene:

  • Hvem skriver du for?
  • Hvorfor skriver du?
  • Lag orden i teksten
  • Lag klare setninger
  • Velg riktige ord

Kurset er delt opp i fem deler pluss en introduksjon. I tillegg er der en egen del for ledere.

Her kan du lese mer og ta kurset.

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Difi og Språkrådet, som sammen driver nettstedet klarspråk.no. 

"Begrip begrepene" –  et innføringskurs i terminologi- og begrepsarbeid

Jobber du med begrepsbeskrivelser, eller skal du lage norske fagtermer? Da kan du ha nytte av dette innføringskurset. Kurset er for deg som lager definisjoner og begrepsbeskrivelser for eksempel i forbindelse med digitalisering og datadeling, og for deg som trenger å lage norske fagtermer og utvikle fagspråket.

Fakta om kurset

  • Kurset er utviklet av Språkrådet i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet.
  • Målgruppa er ansatte i offentlig sektor og universitets- og høgskolesektoren, men kurset er åpent for alle interesserte.
  • Kurset gir en enkel innføring i begrepsanalyse, definisjonsskriving, termdanning og termvalg.
  • Kurset består av fem deler, og det inneholder animasjonsfilmer, tekstforklaringer, illustrasjoner og øvelser. Animasjonsfilmene inneholder tale. All tale er tekstet.
  • Det tar ca. 45 minutter å gjennomføre hele kurset.

Her kan du lese mer og ta kurset