Administrativ organisering og titler på ledere i Kristiansand kommune

Administrativ organisering

Kommunedirektør Camilla Dunsæd er den øverste administrative lederen i Kristiansand kommune.

Kommunedirektørens ledergruppe består av Dunsæd og sju direktører som har ansvar for hvert sitt område.

Direktørområder

 • Helse og mestring 
 • Oppvekst 
 • By- og stedsutvikling 
 • Kultur og innbyggerdialog 
 • Samhandling og innovasjon 
 • Organisasjon 
 • Økonomi 
    

Under kommunedirektøren er administrasjonen organisert i fem nivåer.   

Nivåer

 1. område   
 2. kommunalsjefområde    
 3. enhet    
 4. avdeling   
 5. seksjon  

Navn og titler 

Navnene på områder, kommunalsjefsområder, enheter, avdelinger og seksjoner skal være så korte og forklarende som mulig.  På den måten kan navnene brukes, slik at kommunen ikke lager og bruker forkortelser. Forkortelser fungerer dårlig utad.   
  
Vi skriver avdelinger, enheter og områder i kommunen med stor bokstav for tydelighetens skyld, og fordi mange av disse kan oppfattes som egennavn.

 
Eksempel på navn fra hvert nivå:  

 • Oppvekst (område) 
 • Livsmestring (kommunalsjefområde) 
 • Innbyggertorg (enhet) 
 • Familiens hus øst (avdeling) 
 • Verksted og biladministrasjon (seksjon)  

Titler  

Formell tittel på direktører 

 • direktør Helse og mestring 
 • direktør Oppvekst 
 • direktør By- og stedsutvikling 
 • direktør Kultur og innbyggerdialog 
 • direktør Samhandling og innovasjon 
 • direktør Organisasjon 
 • direktør Økonomi  

Formell tittel på ledere 

Titlene på ledere er laget med utgangspunkt i kombinasjonen lederfunksjon + fagnavn, uten bruk av preposisjonen "for".    


Disse leder de forskjellige nivåene:    

 1. kommunedirektør og direktører   
 2. kommunalsjef og stabsleder   
 3. enhetsleder  
 4. avdelingsleder
 5. seksjonsleder    

Eksempel på tittel fra hvert nivå:  

 • direktør Oppvekst (område) 
 • kommunalsjef Livsmestring (kommunalsjefområde) 
 • stabsleder Innkjøp (kommunalsjefområde) 
 • enhetsleder Innbyggertorg (enhet) 
 • avdelingsleder Familiens hus øst (avdeling)
 • seksjonsleder Verksted (seksjon) 

Ingen regel uten unntak 

I de vedtatte prinsippene står det at det er anledning til å bruke preposisjonen «for» på ledere for alle fem nivå.

De omtales slik: 

 • direktør for Oppvekst 
 • kommunalsjef for Livsmestring 
 • enhetsleder for Innbyggertorg, og så videre.   

Der det passer, er det også anledning til å bytte rekkefølge på lederfunksjon og navn.    
 
Direktørene vil kunne omtales som: 

 • helse- og mestringsdirektør 
 • oppvekstdirektør 
 • by- og stedsutviklingsdirektør 
 • kulturdirektør
 • samfunns- og innovasjonsdirektør 
 • organisasjonsdirektør 
 • økonomidirektør  

Leder eller sjef?

På nivå 3–5 (enhet, avdeling og seksjon) skal betegnelsen på leder som hovedregel være –leder og ikke –sjef.