Inkluderende språk

Her finner du sjekkpunkter og skrivetips for inkluderende språk på nettsider og i digitale tjenester.

Et språk som viser respekt for at mennesker er ulike, bidrar til mer likestilling og mindre diskriminering.

KS har laget en nettside med gode tips og forslag til hvordan du kan bruke et mer inkluderende språk. 

Du får gode eksempler på hvordan du kan skrive i et klart språk slik at leseren føler seg inkludert. 

Fire sjekkpunkter for inkluderende språk:

  • Vær bevisst på beskrivelsen av mennesker og situasjonen deres
  • Lag ledetekster og alternativer som rommer alle i målgruppen
  • Legg vekt på løsninger
  • Involver dem det gjelder

Les mer på KS' nettsider i lenken under.

Inkluderende språk - KS (ekstern nettside)